Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > n 38 N Práce s počítačem VAIO Tato část popisuje, jak maximálně využít všech možností vašeho počítače VAIO. ❑ Používání klávesnice (str. 39) ❑ Používání dotykové podložky (str. 42) ❑ Používání tlačítek se speciálními funkcemi (str. 43) ❑ Používání funkce Quick Web Access (str. 44) ❑ Používání vestavěné kamery (str. 46) ❑ Používání optické jednotky (str. 47) ❑ Používání média „Memory Stick“ (str. 55) ❑ Používání jiných modulů/pamět’ových karet (str. 62) ❑ Používání sítě Internet (str. 66) ❑ Používání sítě (LAN) (str. 67) ❑ Používání bezdrátové sítě LAN (str. 69) ❑ Používání bezdrátové sítě WAN (str. 74) ❑ Používání funkce BLUETOOTH (str. 78) ❑ Ověřování otisků prstů (str. 84) ❑ Používání modulu TPM (str. 89)

Práce s počítačem VAIO > Používání klávesnice n 39 N Používání klávesnice Klávesnice tohoto počítače má přídavné klávesy, které zpřístupňují speciální funkce tohoto modelu. Klávesové zkratky a funkce s klávesou Fn ✍ Některé klávesové funkce lze používat až po dokončení spuštění operačního systému. Klávesová zkratka a funkce Funkce Fn + (F1): ovládání dotykové podložky Aktivuje a deaktivuje dotykovou podložku. Fn + % (F2): vypnutí zvuku Fn + 2 (F3/F4): ovládání hlasitosti Fn + 8 (F5/F6): ovládání jasu Zapíná a vypíná integrované reproduktory nebo sluchátka. Slouží ke změně hlasitosti. Chcete-li hlasitost zvýšit, stiskněte klávesy Fn+F4 a poté M nebo , nebo přidržte klávesy Fn+F4. Chcete-li hlasitost snížit, stiskněte klávesy Fn+F3 a poté m nebo < nebo přidržte klávesy Fn+F3. Slouží ke změně nastavení jasu displeje počítače. Chcete-li intenzitu jasu zvýšit, přidržte klávesy Fn+F6 nebo stiskněte Fn+F6 a poté M nebo ,. Chcete-li intenzitu jasu snížit, přidržte klávesy Fn+F5 nebo stiskněte Fn+F5 a poté m nebo