Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Před zahájením práce

Před zahájením práce > Ergonomická pravidla n 8 N Ergonomická pravidla Tento počítač budete používat jako přenosné zařízení v různých prostředích. Při používání počítače v kanceláři i v terénu v co největší míře dodržujte následující ergonomická pravidla: ❑ ❑ Poloha počítače – Počítač postavte přímo před sebe. Při používání klávesnice, dotykové podložky nebo polohovacího zařízení udržujte předloktí vodorovně a mějte zápěstí v neutrální, uvolněné poloze. Paže nechejte volně splývat podél těla. Během práce s počítačem dělejte časté přestávky. Nadměrně dlouhé používání počítače může způsobit přetížení svalů nebo šlach. Kancelářské vybavení a poloha – Použijte židli s dobrou opěrou zad. Nastavte výšku židle tak, aby celá plocha chodidel spočívala na podlaze. Pro zvýšení pohodlí lze použít opěrku chodidel. Seďte volně a vzpřímeně. Neohýbejte se dopředu a nezaklánějte se příliš dozadu.

Před zahájením práce > Ergonomická pravidla n 9 N ❑ ❑ ❑ Úhel pohledu na displej počítače – Pomocí funkce naklánění nastavte optimální polohu displeje. Správným nastavením polohy displeje lze snížit namáhání zraku a svalovou únavu. Rovněž nastavte úroveň jasu zobrazení. Osvětlení – Počítač umístěte tak, aby se na displeji neodráželo světlo nebo nevytvářely odrazy z oken nebo osvětlení. Používejte nepřímé osvětlení, světlo, které na displeji nevytváří jasná místa. Správné osvětlení zvyšuje pohodlí a efektivitu práce. Umístění externího monitoru – Pokud používáte externí monitor, umístěte jej do vzdálenosti umožňující pohodlné sledování. Sedíte-li před monitorem, obrazovka se musí nacházet v úrovni očí nebo o něco níže.

 • Page 1 and 2: N Uživatelská příručka Osobní
 • Page 3 and 4: n 3 N Inovování počítače VAIO
 • Page 5 and 6: Před zahájením práce > Vyhledá
 • Page 7: Před zahájením práce > Vyhledá
 • Page 11 and 12: Začínáme > Umístění ovládac
 • Page 13 and 14: Začínáme > Umístění ovládac
 • Page 15 and 16: Začínáme > Umístění ovládac
 • Page 17 and 18: Začínáme > Umístění ovládac
 • Page 19 and 20: Začínáme > Indikátory n 19 N In
 • Page 21 and 22: Začínáme > Připojení zdroje na
 • Page 23 and 24: Začínáme > Používání akumul
 • Page 25 and 26: Začínáme > Používání akumul
 • Page 27 and 28: Začínáme > Používání akumul
 • Page 29 and 30: Začínáme > Používání akumul
 • Page 31 and 32: Začínáme > Bezpečné vypnutí p
 • Page 33 and 34: Začínáme > Používání režim
 • Page 35 and 36: Začínáme > Udržení počítače
 • Page 37 and 38: Začínáme > Udržení počítače
 • Page 39 and 40: Práce s počítačem VAIO > Použ
 • Page 41 and 42: Práce s počítačem VAIO > Použ
 • Page 43 and 44: Práce s počítačem VAIO > Použ
 • Page 45 and 46: Práce s počítačem VAIO > Použ
 • Page 47 and 48: Práce s počítačem VAIO > Použ
 • Page 49 and 50: Práce s počítačem VAIO > Použ
 • Page 51 and 52: Práce s počítačem VAIO > Použ
 • Page 53 and 54: Práce s počítačem VAIO > Použ
 • Page 55 and 56: Práce s počítačem VAIO > Použ
 • Page 57 and 58: Práce s počítačem VAIO > Použ
 • Page 59 and 60:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 61 and 62:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 63 and 64:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 65 and 66:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 67 and 68:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 69 and 70:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 71 and 72:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 73 and 74:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 75 and 76:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 77 and 78:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 79 and 80:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 81 and 82:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 83 and 84:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 85 and 86:

  Práce s počítačem VAIO > Ověř

 • Page 87 and 88:

  Práce s počítačem VAIO > Ověř

 • Page 89 and 90:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 91 and 92:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 93 and 94:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 95 and 96:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 97 and 98:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 99 and 100:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 101 and 102:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 103 and 104:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 105 and 106:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 107 and 108:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 109 and 110:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 111 and 112:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 113 and 114:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 115 and 116:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 117 and 118:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 119 and 120:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 121 and 122:

  Přizpůsobení počítače VAIO >

 • Page 123 and 124:

  Přizpůsobení počítače VAIO >

 • Page 125 and 126:

  Přizpůsobení počítače VAIO >

 • Page 127 and 128:

  Přizpůsobení počítače VAIO >

 • Page 129 and 130:

  Přizpůsobení počítače VAIO >

 • Page 131 and 132:

  Přizpůsobení počítače VAIO >

 • Page 133 and 134:

  Přizpůsobení počítače VAIO >

 • Page 135 and 136:

  Přizpůsobení počítače VAIO >

 • Page 137 and 138:

  Inovování počítače VAIO > Při

 • Page 139 and 140:

  Inovování počítače VAIO > Při

 • Page 141 and 142:

  Inovování počítače VAIO > Při

 • Page 143 and 144:

  Bezpečnostní zásady > n143 N Bez

 • Page 145 and 146:

  Bezpečnostní zásady > Bezpečnos

 • Page 147 and 148:

  Bezpečnostní zásady > Manipulace

 • Page 149 and 150:

  Bezpečnostní zásady > Manipulace

 • Page 151 and 152:

  Bezpečnostní zásady > Manipulace

 • Page 153 and 154:

  Bezpečnostní zásady > Používá

 • Page 155 and 156:

  Bezpečnostní zásady > Manipulace

 • Page 157 and 158:

  Bezpečnostní zásady > Používá

 • Page 159 and 160:

  Řešení potíží > n159 N ❑ Re

 • Page 161 and 162:

  Řešení potíží > Provoz počí

 • Page 163 and 164:

  Řešení potíží > Provoz počí

 • Page 165 and 166:

  Řešení potíží > Provoz počí

 • Page 167 and 168:

  Řešení potíží > Obnova systé

 • Page 169 and 170:

  Řešení potíží > Obnova systé

 • Page 171 and 172:

  Řešení potíží > Oddíl n171 N

 • Page 173 and 174:

  Řešení potíží > Akumulátor n

 • Page 175 and 176:

  Řešení potíží > Vestavěná k

 • Page 177 and 178:

  Řešení potíží > Připojení k

 • Page 179 and 180:

  Řešení potíží > Připojení k

 • Page 181 and 182:

  Řešení potíží > Technologie B

 • Page 183 and 184:

  Řešení potíží > Technologie B

 • Page 185 and 186:

  Řešení potíží > Optické disk

 • Page 187 and 188:

  Řešení potíží > Optické disk

 • Page 189 and 190:

  Řešení potíží > Displej n189

 • Page 191 and 192:

  Řešení potíží > Displej n191

 • Page 193 and 194:

  Řešení potíží > Displej n193

 • Page 195 and 196:

  Řešení potíží > Mikrofon n195

 • Page 197 and 198:

  Řešení potíží > Reproduktory

 • Page 199 and 200:

  Řešení potíží > Klávesnice n

 • Page 201 and 202:

  Řešení potíží > Zvuk a video

 • Page 203 and 204:

  Řešení potíží > „Memory Sti

 • Page 205 and 206:

  Ochranné známky > n205 N Ochrann

 • Page 207 and 208:

  Ochranné známky > n207 N Všechny

 • Page 209:

  n © 2011 Sony Corporation