Views
9 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Broj u zagradama oznaava

Broj u zagradama oznaava koliinu. BC-VM10 Punja (1)/Mrežni kabel (1) Upute za uporabu (ovaj prirunik) (1) Akumulatorska baterija NP-FM500H (1) USB kabel (1) Remen za nošenje na ramenu (1) Pokrov okulara (1) Pokrov kuišta (1) (privršen na fotoaparat) Okular (1) (privršen na fotoaparat) CD-ROM (aplikacijski softver za fotoaparat) (1)

Pri prvoj uporabi fotoaparata, napunite NP-FM500H "InfoLITHIUM" bateriju (isporuena). "InfoLITHIUM" baterija može se puniti ak i kad nije sasvim ispražnjena. Može se takoer koristiti kad nije sasvim napunjena. Pritisnite bateriju dok ne klikne. Indikator svijetli: Punjenje je u tijeku. Indikator ne svijetli: Normalno punjenje je dovršeno. Jedan sat nakon iskljuenja indikatora: Punjenje dokraja je dovršeno. Da bi se sasvim prazna baterija (isporuena) napunila dokraja pri temperaturi od 25 °C, potrebno je odreeno vrijeme. Približno 235 min Približno 175 min Vrijeme punjenja razlikuje se ovisno o preostalom kapacitetu baterije ili uvjetima punjenja.