Views
9 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Fotoaparat prepoznaje

Fotoaparat prepoznaje lica, izoštrava, podešava ekspoziciju, procesira sliku i podešava bljeskalicu. Funkcija Face Detection je standardno podešena na [On]. Kad fotoaparat prepozna lica, prikažu se okviri prepoznavanja lica. Kad fotoaparat procijeni da je mogue automatsko izoštravanje, okviri prepoznavanja lica promijene boju u naranastu. Kad pritisnete okida dopola, okviri prepoznavanja lica postanu zeleni. Ako se neko lice ne nalazi u podruju automatskog izoštravanja raspoloživom pri pritisku okidaa dopola, podruje automatskog izoštravanja mijenja boju u zelenu. Prepozna li fotoaparat više lica, automatski procjenjuje koje je lice glavno i jedan okvir prepoznavanja lica postane naranast. Podesite okvir prepoznavanja lica i podruje automatskog izoštravanja. Funkcija Face Detection ne može se koristiti pri uporabi tražila ili s funkcijom rune provjere izoštrenosti. Fotoaparat može prepoznati do osam lica.

Ovisno o uvjetima snimanja, fotoaparat možda nee prepoznati nijedno lice ili može prepoznati drugi predmet kao lice.