Views
7 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Uz malo vježbe uz dobro

Uz malo vježbe uz dobro osvjetljenje nauit ete jednostavno podesiti odgovarajuu dioptriju. Kad indikatori nisu vidljivi jasno ak i ako podesite dioptriju, preporuujemo vam uporabu nastavka za podešavanje dioptrije (opcija). Postavite prste ispod sjenila tražila i pomaknite sjenilo prema gore kako biste ga skinuli te zatim zakrenite regulator.

Pritisnite DISP na kontrolnoj tipki za odabir izmeu grafikog i standardnog prikaza. Kad fotoaparat zakrenete u okomiti položaj, prikaz se automatski rotira kako bi se prilagodio položaju fotoaparata.