Views
7 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Proizvoa ovog proizvoda

Proizvoa ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan. Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Overseas S.A. Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklaen s bitnim zahtjevima tehnikih propisa koji su za ovaj proizvod utvreni. Izjave o sukladnosti dostupne su na internet stranici www.sukladnost-sony.com.hr

Proizvoa ovog ureaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni zastupnik za elektromagnetsku kompatibilnost i sigurnost ureaja je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemaka. Za informacije o servisu i jamstvenim uvjetima, obratite se na adrese navedene u zasebnim jamstvenim ili servisnim dokumentima. Ovaj proizvod je ispitan i potvrena je usklaenost sa smjernicom EMC za uporabu spojnih kabela kraih od 3 m. Elektromagnetsko polje na odreenim frekvencijama može utjecati na sliku i zvuk ovog digitalnog fotoaparata. Ako statiki elektricitet ili elektromagnetizam prouzroi prekid prijenosa podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo spojite komunikacijski kabel (USB, i sl.). Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži oznaava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kuni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predvienom mjestu za reciklažu elektrike ili elektronike opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda uvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u ouvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.