Views
9 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Nije umetnuta memorijska

Nije umetnuta memorijska kartica. Umetnite karticu. Kad dugih ekspozicija, izvodit e se postupak smanjenja šuma onoliko dugo koliko je zatvara bio otvoren. Tijekom tog postupka ne možete dalje snimati. Fotoaparat možda nee moi prikazati slike snimljene drugim fotoaparatima ili obraene raunalom. Objektiv nije privršen pravilno ili ga nema. Kad fotoaparat privršujete na astronomski teleskop ili slian ureaj, podesite mod snimanja na M. Na memorijskoj kartici nema slika. Pokušali ste izbrisati zaštiene snimke. Izbrišite zaštitu. Pokušali ste oznaiti RAW slike DPOF set oznakom. Uspostavljena je USB veza. Ne odspajajte USB kabel. Nije mogue PictBridge spajanje. Odspojite USB kabel i ponovno ga spojite. Fotoaparat se zagrijao zbog kontinuiranog snimanja. Iskljuite ga te priekajte da se ohladi i da opet bude spreman za snimanje. Temperatura fotoaparata se poveava u modu rune provjere izoštravanja. Namjeravate li nastaviti s uporabom fotoaparata, neete to moi sve dok se temperatura ne smanji. Iskljuite fotoaparat, izvadite bateriju i ponovno je uložite. Ako se ova poruka pojavljuje esto, obratite se ovlaštenom Sony servisu.

Slike snimljene drugim aparatima možda se nee moi poveati ni zakrenuti. Pokušali ste zaštititi slike ili dodati DPOF oznake bez prethodne promjene specifikacija slika. Mapa s nazivom koji zapoinje s "999" postoji na memorijskoj kartici. Nije mogue kreirati nove mape ako je tome tako. Ispis je poništen. Odspojite USB kabel ili iskljuite fotoaparat. Pokušali ste oznaiti RAW slike u PictBridge izborniku. Provjerite pisa. Provjerite je li ošteena slika koju želite ispisati. Provjerite pisa.