Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Indeks Numerički

Indeks Numerički pojmovi 2 kanala 50 5.1-kanalni 19 7.1-kanalni 19 A A.F.D. režim 50 A/V Sync. 88, 96 Advanced Auto Volume 88 AirPlay 69 AM 47 Antena za bežični LAN 12 Audio Input Assign 90 Audio Settings 87 Auto Standby 92 Auto Tuning 47 Auto Volume 88 Automatic Phase Matching 85 Automatski ulazak u režim mirovanja 97 B Bas 96 Bežična mreža 36 Bi-Amp 80 BRAVIA Sync priprema 75 Brisanje podešavanja daljinski upravljač 100 memorija 80 zvučnog polja 54 C CD plejer 28 Center Lift Up 85 Control for HDMI 89, 97 D D.L.L. (Digital Legato Linear) 87 Daljinski upravljač 13 DCAC (Digital Cinema Auto Calibration) 32 Device Name 91 Direktno podešavanje 48 Displej 10 Distance Unit 87 DLNA 55 Dolby Digital EX 18 Dual Mono 88, 96 DVD plejer 26 E Easy Setup (Jednostavno podešavanje) 32 F Fast View 90 Fiksna IP adresa 37 FM 47 FM režim 47, 96 G Granična frekvencija 87, 95 116 SR

H HD-D.C.S. 50 HDMI 97 HDMI Audio izlaz 97 HDMI Audio Out 89 HDMI podešavanja 97 HDMI Settings 89 Home Network 61 Home Theatre Control 77 I Input 40 Input Assign 78 Input Edit 90 INPUT MODE 78 Input Settings 90 IP Setting 91 iPod/iPhone Kompatibilni modeli 42 Punjenje 43 Isključivanje sistema 77 Isključivanje zvuka 41 Izbor scena 77 J Jačina signala bežičnog LAN-a 11 Jedinica udaljenosti 95 K Komprimovanje dinamičkog opsega 88, 96 Kontrola zvuka na sistemu 76 L Lista servera 60 Listen 39 M Manual Setup 85 Memorisane stanice 48 Memorisanje 48 Meni 81, 93 Meni „Settings“ 81 Merač vremena za isključivanje 14 Muzičke usluge 65 N Name Input 49 Network settings 90 Network Standby 91 Network Update 92 Nivo efekta 95 O OSD (On-Screen Display) 38 P PARTY STREAMING 67 Pass Through 89 PlayStation 3 26 Podešavanja ekvilajzera 54, 96 Podešavanja nivoa 93 Podešavanja sistema 97 Podešavanja surround zvuka 95 Podešavanja tjunera 96 Podešavanja zvučnika 94 Podešavanja zvuka 96 Podešavanje automatskog kalibrisanja 93 Poruka Auto Calibration 84 Greška 112 iPod/iPhone 44 Mrežne funkcije 72 USB 46 Dodatne informacije 117 SR