Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Podešavanje bežične

Podešavanje bežične mreže korišćenjem WPS PIN koda Ako pristupna tačka podržava povezivanje putem WPS PIN (Personal Identification Number) koda, bežičnu WPS vezu možete da podesite unosom PIN koda risivera u ruter za bežični LAN/pristupnu tačku. 1 Izaberite „Manual Registration“ ukoraku 2 u„Pronalaženje pristupne tačke i podešavanje bežične mreže (metod skeniranja pristupne tačke)” (stranica 36). 2 Pritiskajte V/v iizaberite „WPS PIN“, a zatim pritisnite . Prikazaće se lista dostupnih SSID-ova (pristupnih tačaka). 3 Pritiskajte V/v i izaberite naziv željene mreže (SSID), a zatim pritisnite . Na TV ekranu će se prikazati PIN kôd risivera (8 brojeva). Ne zatvarajte ekran na kojem se prikazuje PIN kôd dok se povezivanje ne završi. (Svaki put kada obavljate ovu radnju, prikazuje se različiti PIN kôd.) 4 Unesite PIN kôd risivera u ruter za bežični LAN/pristupnu tačku. Risiver će pokrenuti podešavanje mreže. Kada je mreža podešena, prikazaće se „Completed“ i na displeju će početi da svetli „ “. Da biste se vratili u meni Network Settings, pritisnite . (U zavisnosti od mrežnog okruženja, podešavanje mreže može potrajati izvesno vreme.) 5 Unesite podešavanja za server. Da biste slušali audio sadržaj koji se nalazi na serveru, potrebno je da podesite server (stranica 55). Saveti • Ako želite da proverite podešavanja za mrežu, pogledajte „Information“ (stranica 91). • Za detaljnije informacije o tome kako da unesete PIN kôd u ruter za bežični LAN/pristupnu tačku, pogledajte uputstvo za upotrebu rutera za bežični LAN/pristupne tačke. Ako ne možete da pronađete naziv željene mreže (SSID) (ručno podešavanje) Ako se naziv mreže (SSID) ne prikazuje na listi, možete da ga unesete ručno. 1 Izaberite „Manual Registration“ ukoraku 2 u„Pronalaženje pristupne tačke i podešavanje bežične mreže (metod skeniranja pristupne tačke)” (stranica 36). 2 Pritiskajte V/v i izaberite „Direct Input“, a zatim pritisnite . 3 Unesite naziv mreže (SSID), a zatim pritisnite . 4 Pritiskajte V/v i izaberite željeno bezbednosno podešavanje, a zatim pritisnite . 5 Pratite korake od 4 do 7 u „Pronalaženje pristupne tačke i podešavanje bežične mreže (metod skeniranja pristupne tačke)” (stranica 36). Vodič za korišćenje menija na ekranu (OSD) Meni risivera možete da prikažete na ekranu televizora gde ćete moći da izaberete željenu funkciju koristeći tastere V/v/B/b i na daljinskom upravljaču. Kada počnete da koristite risiver, obavezno prvo pritisnite AMP na daljinskom upravljaču. U suprotnom, radnje koje zadate možda neće biti namenjene risiveru. 38 SR

AMP 3 Pritiskajte V/v da biste izabrali željeni meni, a zatim pritisnite da biste ušli u meni. Na TV ekranu će se prikazati lista stavki u meniju. Primer: Kada izaberete „Watch“. RETURN O Korišćenje menija V/v/B/b, OPTIONS HOME 4 Pritiskajte V/v iizaberite stavku menija koju želite da podesite, a zatim pritisnite da biste ušli ustavku menija. 5 Ponovite korake 3 i 4 da biste izabrali željeni parametar. Priprema risivera 1 Izaberite odgovarajući ulaz na televizoru tako da se na ekranu prikaže slika menija. 2 Pritisnite HOME. Na TV ekranu će se prikazati glavni meni. U zavisnosti od TV-a, možda će biti potrebno izvesno vreme pre nego što se glavni meni prikaže na TV ekranu. Savet Kada se u donjem desnom delu OSD-a prikazuje „OPTIONS“, možete da prikažete listu funkcija tako što ćete pritisnuti OPTIONS i izabrati srodnu funkciju. Povratak na prethodni ekran Pritisnite RETURN O. Izlazak iz menija Pritisnite HOME da biste prikazali glavni meni, a zatim ponovo pritisnite HOME. 39 SR