Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

AirPlay V zařízení

AirPlay V zařízení iOS nelze receiver vyhledat. • Zkontrolujte nastavení brány firewall používané vaším bezpečnostním softwarem. Podrobné informace naleznete na webové stránce (strana 114). • Zkontrolujte, zda jsou zařízení iOS nebo počítač se softwarem iTunes připojeny k domácí síti. • Aktualizujte verzi softwaru AirPlay receiveru a zařízení iOS na nejnovější verzi (strana 71). Zvuk přeskakuje. • Přeskakování zvuku může záviset na faktorech, jako je například síťové prostředí při použití bezdrátové sítě. • Servery jsou přetíženy. Ukončete veškeré nepotřebné spuštěné aplikace. Receiver nelze ovládat. • Aktualizujte verzi softwaru zařízení iOS na nejnovější verzi (strana 71). • Aktualizujte verzi softwaru receiveru na nejnovější verzi (strana 71). • Zkontrolujte, zda do zařízení kompatibilního s funkcí AirPlay nevysílá data současně nějaké další zařízení. Nefungují tlačítka, například 2 +/–, N, X, x, ., >, SHUFFLE a REPEAT. • Zkontrolujte, zda jsou aktivní nastavení, která softwaru iTunes umožňují převzít ovládání receiveru. • Receiver není zvolen jako vzdálený reproduktor v zařízení iOS. Zvolte receiver jako síťový reproduktor. SEN Receiver nelze ke službě připojit. • Zkontrolujte, zda je router/přístupový bod bezdrátové sítě LAN zapnutý. • Zkontrolujte stav sítě. Postupujte podle pokynů v části „Information“ (strana 92) a zvolte položku „Physical Connection“ v kroku 2. Pokud se zobrazí text „Connection Fail“, nastavte znovu síťové připojení (strana 56). • Pokud je systém připojen k bezdrátové síti, přesuňte receiver a router/ přístupový bod bezdrátové sítě LAN blíže k sobě. •Pokud vaše smlouva sposkytovatelem služeb Internetu omezuje internetové připojení pouze na jedno zařízení, toto zařízení se nebude moci k Internetu připojit v případě, že již je připojeno jiné zařízení. Obraťte se na svého operátora nebo poskytovatele služby. Zvuk přeskakuje. • Přenosová rychlost vaší bezdrátové sítě LAN může být příliš nízká. Přesuňte receiver a router/přístupový bod bezdrátové sítě LAN blíže k sobě a umístěte tato zařízení tak, aby mezi nimi nebyly žádné překážky. „BRAVIA“ Sync (Control for HDMI) Funkce Control for HDMI nefunguje. • Zkontrolujte připojení HDMI (strana 24). • Zkontrolujte, zda je položka „Control for HDMI“ v nabídce HDMI Settings nastavena na hodnotu „On“ (strana 90). • Ujistěte se, že připojené zařízení je kompatibilní s funkcí ovládání HDMI. 112 CZ

• Zkontrolujte nastavení ovládání HDMI na připojeném zařízení. Nahlédněte do návodu k obsluze připojeného zařízení. • Jestliže odpojíte kabel HDMI nebo změníte připojení, opakujte postup uvedený na straně „Příprava pro „BRAVIA“ Sync“ (strana 75). • Když je položka „Control for HDMI“ nastavena na hodnotu „Off“, funkce „BRAVIA“ Sync nefunguje správně, i když je zařízení připojeno ke konektoru HDMI IN. • Typy a počet zařízení, které lze ovládat pomocí „BRAVIA“ Sync jsou omezeny v normě HDMI CEC následovně. – Nahrávací zařízení (rekordér disků Blu-ray, DVD rekordér atd.): až 3 zařízení – Přehrávací zařízení (přehrávač disků Blu-ray, DVD přehrávač atd.): až 3 zařízení – Zařízení typu tuner: až 4 zařízení – AV receiver (audio systém): až 1 zařízení Chybové zprávy Dojde-li k chybě, objeví se zpráva na zobrazovacím panelu. Pomocí zprávy můžete ověřit stav systému. Pokud nějaký problém přetrvává, kontaktujte svého nejbližšího prodejce společnosti Sony. PROTECTOR Do reproduktorů vstupuje nestejnoměrný proud nebo je receiver zakrytý a větrací otvory jsou blokovány. Receiver se po několika sekundách automaticky vypne. Odstraňte předmět z horního krytu receiveru, zkontrolujte připojení reproduktorů a poté receiver znovu zapněte. USB FAIL Byl zjištěn nadproud ze zařízení v portu (USB). Receiver se po několika sekundách automaticky vypne. Zkontrolujte zařízení iPod/iPhone nebo zařízení USB, odpojte jej a poté receiver znovu zapněte. Další informace Dálkový ovladač Dálkový ovladač nefunguje. • Namiřte dálkový ovladač na čidlo dálkového ovladače na receiveru (strana 9). • Odstraňte všechny překážky mezi dálkovým ovladačem a receiverem. • Vyměňte všechny baterie v dálkovém ovladači za nové, pokud jsou již téměř vybité. • Ujistěte se, že jste na dálkovém ovladači vybrali správný vstup. Další zprávy naleznete v částech „Seznam zpráv po provedení měření automatické kalibrace“ (strana 85), „Seznam zpráv zařízení iPod/iPhone“ (strana 44), „Seznam zpráv zařízení USB“ (strana 46) a „Seznam zpráv síťových funkcí“ (strana 72). Vymazání paměti Odkazy na kapitoly Pro vymazání Viz Všech uložených nastavení strana 81 Uživatelsky nastavených strana 55 zvukových polí 113 CZ