Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Tlačítka číslic

Tlačítka číslic ALPHABET SEARCH RETURN O SEN MEM V/v/B/b, OPTIONS HOME 3 Vyberte požadovanou složku nebo stanici a stiskněte . • Opakovaným stisknutím tlačítek V/v vyberte položku. • Stisknutím tlačítka přejdete do další složky nebo zahájíte poslech stanice. • Stisknutím tlačítka RETURN O přejdete do předchozí složky. Poznámka Pokud se zobrazí text „No service is available“ a seznam poskytovatelů služeb není k dispozici, stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku „Refresh“. Tip Receiver zobrazí poslední vybranou položku nebo stanici, když se funkce změní na funkci SEN, dokud receiver nevypnete. Když je položka „Network Standby“ nastavena na hodnotu „On“, poslední vybraná služba nebo stanice se zobrazí, i když jste receiver vypnuli. Ovládání funkce SEN pomocí dálkového ovladače Následující kroky popisují výběr služby nabízené přes internet, v tomto případě internetového rádia „vTuner“. 1 Stiskněte tlačítko SEN. Na TV obrazovce se zobrazí seznam poskytovatelů služeb. Pokud receiver automaticky zobrazí poslední vybranou službu nebo stanici, opakovaně stiskněte tlačítko RETURN O, dokud se nezobrazí seznam poskytovatelů služeb. Tip SHIFT Rovněž můžete vybrat volbu „SEN“ z domovské nabídky „Listen“. 2 Zvolte „vTuner“ a stiskněte . Chcete-li Změnit stanici nebo službu Používat různé funkce, když receiver vybírá nebo přehrává stanici nebo službu Postupujte následovně Stisknutím tlačítka RETURN O se vrátíte na seznam poskytovatelů služeb. Poté znovu vyberte požadovanou službu. Chcete-li se znovu vrátit na zobrazení přehrávání, stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku „Now Playing“. Stiskněte tlačítko OPTIONS. Zobrazená položka se může lišit v závislosti na vybrané položce nebo složce. 66 CZ

Chcete-li Vybrat možnosti služeb Vyhledat požadovanou položku podle klíčového slova Zobrazit dostupné informace Předvolba stanic Postupujte následovně Při výběru nebo přehrávání obsahu služby stiskněte tlačítko OPTIONS. Vyberte položku „Service Options“ a stiskněte tlačítko . Možnosti služby se mohou lišit v závislosti na vybrané službě. Při výběru obsahu na serveru stiskněte tlačítko ALPHABET SEARCH a zadejte klíčové slovo (strana 74). Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY zobrazíte jméno umělce, název alba apod. Můžete si uložit až 20 stanic jako své oblíbené. 1 Vyberte stanici, kterou chcete přednastavit. 2 Při poslechu podržte tlačítko SHIFT a poté stiskněte MEM. Zobrazí se seznam přednastavených stanic. 3 Vyberte číslo přednastavené stanice a stiskněte . 4 Opakujte kroky 1 až 3 pro uložení dalších stanic. Poslech přednastavené stanice 1 Stiskněte tlačítko SEN. Na TV obrazovce se zobrazí seznam poskytovatelů služeb. Pokud receiver automaticky zobrazí poslední vybranou stanici, opakovaně stiskněte tlačítko RETURN O, dokud se nezobrazí seznam poskytovatelů služeb. 2 Vyberte položku „Preset“ a poté stiskněte tlačítko . Nad seznamem poskytovatelů služeb se zobrazí text „Preset“. 3 Vyberte požadovanou přednastavenou stanici a stiskněte tlačítko . Poznámka Stanice některých poskytovatelů služeb nelze přednastavit. Pokud se takovou stanici pokusíte přednastavit, na displeji se zobrazí text „Not available“. Tip Přednastavenou stanici můžete vybrat pomocí tlačítek číslic. Stiskněte tlačítko SHIFT, dále stiskněte tlačítko číslice, které odpovídá číslu předvolby, a poté stisknutím tlačítka přímo vyberte přednastavenou stanici. Poslech různých internetových rádií Můžete poslouchat obsah, který nabízí řada internetových rádií. Další informace o službách internetových rádií a registračním kódu receiveru naleznete na níže uvedené webové stránce. http://munlimited.com/home Zjištění registračního kódu Při poslechu nového internetového rádia můžete být vyzvání k zadání registračního kódu receiveru. 1 Z nabídky zvolte položku „Listen“ a stiskněte tlačítko . Používání síťových funkcí 67 CZ