Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Přehled domovských

Přehled domovských nabídek Ikona nabídky Watch Listen Sound Effects Settings Popis Zvolí zdroj videa, který bude vstupem do receiveru (strana 41). Vybere hudbu z disků SA-CD/CD, zařízení USB, domácí sítě či služby SEN (strana 41). Také můžete poslouchat rádio FM/AM vestavěného receiveru. Umožňuje využívat pokroku voblasti poslechu zvuku, který přinášejí různé technologie a funkce společnosti Sony (strana 50). Umožňuje upravit nastavení receiveru (strana 82). 40 CZ

Základní operace Přehrávání vstupního zdrojového zařízení 2 +/– ?/1 Tlačítka vstupů V/v/B/b, OPTIONS HOME SOUND FIELD +/– 1 Stiskněte tlačítko HOME. Na TV obrazovce se zobrazí domovská nabídka. 2 Vyberte položku „Watch“ nebo „Listen“, poté stiskněte tlačítko . Na obrazovce TV se zobrazí seznam položek nabídky. 3 Zvolte požadované zařízení, poté stiskněte . 4 Zapněte zařízení a spusťte přehrávání. 5 Stisknutím tlačítka 2 +/– upravíte hlasitost. Můžete také použít otočný volič MASTER VOLUME na receiveru. 6 Stiskněte tlačítko SOUND FIELD +/– pro poslech prostorového zvuku. Můžete také použít tlačítka A.F.D./ 2CH, MOVIE nebo MUSIC na receiveru. Chcete-li získat podrobnější informace, nahlédněte do sekce strana 50. Tipy • Požadované zařízení můžete zvolit otočením voličem INPUT SELECTOR na receiveru nebo stisknutím tlačítka vstupu na dálkovém ovladači. • Pomocí otočného voliče MASTER VOLUME na receiveru nebo tlačítka 2 +/– na dálkovém ovladači můžete hlasitost měnit různými způsoby. Rychlé zvýšení nebo snížení hlasitosti – Rychle otočte otočným voličem. – Stiskněte a podržte tlačítko. Jemné úpravy – Otáčejte pomalu otočným voličem. – Stiskněte tlačítko a ihned jej uvolněte. Aktivace funkce ztlumení Stiskněte tlačítko . Funkce ztlumení bude zrušena, když provedete následující operace. • Znovu stisknete tlačítko . •Změníte úroveň hlasitosti. •Vypnete receiver. • Provedete automatickou kalibraci. Abyste nepoškodili reproduktory Než vypnete receiver, snižte úroveň hlasitosti. Základní operace 41 CZ