Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Nastavení serveru

Nastavení serveru Chcete-li pomocí tohoto receiveru poslouchat audio obsah uložený na serveru, nejprve musíte server nastavit. S tímto receiverem jsou kompatibilní následující servery. • Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 a 2.1 • Sony HDD Network Audio System NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE* •Receiver Sony Network AV STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES* • Microsoft Windows Media Player 12 instalovaný na systémech Windows 8 a Windows 7 (strana 56 a 58) • Microsoft Windows Media Player 11 instalovaný na systémech Windows Vista/Windows XP (strana 60) * Tyto servery nemusí být v některých zemích či regionech dostupné. Při použití Windows 8 Tato část se zabývá nastavením přehrávače Windows Media Player 12 pro systém Windows 8, který byl instalován výrobcem. Podrobnosti o ovládání přehrávače Windows Media Player 12 naleznete v nápovědě přehrávače Windows Media Player 12. 1 Přejděte do nabídky Control Panel (Ovládací panely). Vyberte volbu [All Apps] (Všechny aplikace) v nabídce [Start]. Vyberte volbu [Control Panel] (Ovládací panely). Pokud má server funkci, která omezuje přístup z jiných zařízení, musíte nastavení serveru změnit tak, aby byl receiveru umožněn přístup. Tato část se zabývá nastavením přehrávače Windows Media Player, pokud jej používáte jako server. Podrobnosti o nastavení jiných serverů naleznete v návodu k obsluze nebo v nápovědě jednotlivých zařízení nebo aplikací. Poznámky • Položky zobrazené na počítači se mohou lišit od těch, které jsou k dispozici níže, v závislosti na verzi operačního systému a počítačovém prostředí. Podrobnosti naleznete v nápovědě operačního systému. • V závislosti na situaci může přehrávání pomocí funkce „Play To“ (Přehrát v zařízení) systému Windows trvat déle. Tip Pokud obrazovka systému Windows 8 nevypadá jako ta uvedená výše, řiďte se níže uvedeným postupem. 56 CZ

Vyberte volbu [Control Panel] (Ovládací panely) v nabídce [Settings] (Nastavení). 3 Vyberte položku [Change advanced sharing settings] (Změnit pokročilé nastavení sdílení). 2 Vyberte položku [View network status and tasks] (Zobrazit úlohy a stav sítě) v části [Network and Internet] (Síť a Internet). Zobrazí se okno [Network Sharing Center] (Centrum síťových připojení asdílení). 4 Vyberte položku [Choose media streaming options] (Zvolit možnosti vysílání datového proudu médií) v části [Media streaming] (Vysílání datového proudu médií). Tip Pokud se na displeji nezobrazí položka, kterou hledáte, zkuste změnit způsob zobrazení nabídky Control Panel (Ovládací panely). 5 Pokud se v okně [Media streaming options] (Možnosti vysílání datového proudu médií) zobrazí informace [Media streaming is not turned on] (Vysílání datového proudu médií není zapnuto), vyberte položku [Turn on media streaming] (Zapnout vysílání datového proudu médií). Používání síťových funkcí 57 CZ