Views
9 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

6 Když se na TV

6 Když se na TV obrazovce zobrazí „A new version of software is found“, vyberte položku „Update now“, poté stiskněte tlačítko . Zobrazí se zpráva, která slouží k tomu, abyste potvrdili souhlas s podmínkami aktualizace softwaru. Potvrďte tuto zprávu a přečtěte si také část „LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU SONY“ (strana 121). Poté stiskněte tlačítko . Pokud aktualizace není k dispozici, zobrazí se text „No update is required.“. 7 Vyberte „Agree“ a stiskněte tlačítko . Receiver zahájí aktualizaci softwaru a TV obrazovka se automaticky vypne. Během aktualizace bliká kontrolka ?/1 (zapnout/pohotovostní režim) na předním panelu. Aktualizace receiveru může určitou dobu trvat (nejdéle asi 40 minut). Potřebný čas bude záviset na množství dat v aktualizaci, typu linky používané sítě, komunikačním prostředí sítě apod. Po dokončení aktualizace softwaru se zobrazí text „Complete“. Změny a úpravy nastavení jsou nyní resetovány na výchozí nastavení. Poznámka Pokud nastane některá z níže uvedených situací, při aktualizaci softwaru došlo k chybě. – Kontrolka ?/1 (zapnout/pohotovostní režim) bliká rychle za sebou. – Na zobrazovacím panelu se zobrazí text „ERROR“. – Na zobrazovacím panelu se nerozsvítí žádné indikátory nebo zhasne kontrolka ?/1 (zapnout/pohotovostní režim). – Receiver nedokončí aktualizaci do 40 minut a na zobrazovacím panelu stále bliká text „UPDATING“. Odpojte napájecí kabel a poté ho znovu zapojte. Receiver se pokusí provést aktualizaci softwaru. Pokud bude problém přetrvávat, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony. Zrušení postupu nebo návrat na předchozí obrazovku. Kdykoli předtím, než receiver zahájí aktualizaci softwaru, stiskněte tlačítko RETURN O. Jakmile je aktualizace zahájena, nelze zrušit postup nebo se vrátit na předchozí obrazovku. Seznam zpráv síťových funkcí Nastavení sítě Zpráva a vysvětlení Connection failed Receiveru se nepodařilo připojit k síti. Input error Zadané hodnoty jsou nesprávné nebo neplatné. Not in use Provádí se operace, která je aktuálně zakázána. Not supported Přístupový bod nepodporuje metodu připojení WPS prostřednictvím zadání kódu PIN. Domácí síť Zpráva a vysvětlení Cannot connect Receiver se nemůže připojit k vybranému serveru. Cannot get info Receiver nemůže získat informace o serveru. Cannot JOIN PARTY Receiveru se nepodařilo připojit k PARTY. Cannot play Na receiveru nelze přehrát audio soubory, protože jejich formát není podporován, nebo kvůli omezení přehrávání. Cannot START PARTY Receiveru se nepodařilo zahájit PARTY. Data error Pokusili jste se přehrát soubor, který nelze přehrát. Device list is full Do seznamu zařízení již nelze přidat žádná další zařízení. 72 CZ

Zpráva a vysvětlení No server is available V síti není žádný server, ke kterému by se receiver mohl připojit. Zkuste aktualizovat seznam serverů (strana 61). No track is found Ve vybrané složce na serveru není žádný soubor, který lze přehrát. Not found Klíčovému slovu neodpovídá žádná položka na serveru. Not in use Provádí se operace, která je aktuálně zakázána. SEN Zpráva a vysvětlení Cannot connect to server Receiver se nemůže připojit k danému serveru. Cannot get data Receiver nemůže získat obsah z daného serveru. Cannot play Na receiveru nelze přehrát službu nebo stanici, protože není podporován formát souboru, nebo kvůli omezení přehrávání. Data error • Pokusili jste se přehrát soubor, který nelze přehrát. • Receiver nedokáže rozpoznat data na serveru. Software update is required V aktuální verzi softwaru receiveru tato služba není dostupná. Na níže uvedené webové stránce naleznete další informace ohledně aktualizace softwaru: http://munlimited.com/home No preset station is stored Pod vybraným číslem přednastavené stanice není na receiveru uložena žádná stanice. No service is available K dispozici není žádný poskytovatel služeb. Not available • Vybraná služba není k dispozici. • Provádí se operace, která aktuálně není dostupná. Zpráva a vysvětlení Not in use Provádí se operace, která je aktuálně zakázána. Aktualizace softwaru Zpráva a vysvětlení Cannot connect Receiver nemá přístup k serveru, který slouží ke stažení nejnovější verze softwaru. Přejděte do nabídky nastavení a aktualizaci softwaru zopakujte (strana 71). Cannot download Při stahování dat aktualizace došlo k chybě receiveru. Přejděte do nabídky nastavení a aktualizaci softwaru zopakujte (strana 71). Používání síťových funkcí 73 CZ