Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Vysílání hudby z

Vysílání hudby z knihovny iTunes pomocí funkce AirPlay 1 Klepněte/klikněte na ikonu v pravé dolní části obrazovky zařízení iOS nebo okna iTunes. [Zařízení iOS] Pomocí bezdrátové sítě můžete na tomto receiveru přehrávat audio obsah uložený v zařízeních iOS, například v zařízeních iPhone, iPod touch, iPad, nebo v knihovně iTunes v počítači. Počítač iPhone/iPod touch/iPad [iTunes] Kompatibilní modely zařízení iPod/iPhone/iPad iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch (2., 3. nebo 4. generace), iPad, iPad2, iPad 3. generace se systémem iOS 4.2 nebo novějším a počítače Mac nebo PC se softwarem iTunes 10.1 nebo novějším. Poznámky • Podrobné informace o podporovaných verzích systému iOS nebo softwaru iTunes naleznete v části „Kompatibilní modely zařízení iPod/ iPhone/iPad“ na této stránce. • Před použitím spolu s receiverem aktualizujte systém iOS nebo software iTunes na nejnovější verzi. • Podrobné informace o ovládání zařízení se systémem iOS, softwaru iTunes nebo funkce AirPlay naleznete v návodu k obsluze vašeho zařízení. • Při používání funkce AirPlay nelze tento receiver používat jako hostitele PARTY. 2 Vyberte položku „STR-DN840“ v nabídce AirPlay softwaru iTunes nebo zařízení iOS. [iOS device] (Zařízení iOS) [iTunes] 70 CZ

3 Spusťte přehrávání audio obsahu v zařízení iOS nebo softwaru iTunes. Jako funkce receiveru se automaticky zvolí funkce AirPlay. Tipy • „******“ je 6 posledních čísel adresy MAC receiveru. • Pokud se přehrávání nezahájí, proveďte celý postup znovu od kroku 1. Potvrzení/úprava názvu zařízení Pokyny pro změnu názvu zařízení naleznete v části „Device Name“ (strana 92). Ovládání přehrávání pomocí funkce AirPlay Můžete použít tlačítka 2 +/–, N, X, x, ., >, SHUFFLE a REPEAT. Ovládání prostřednictvím receiveru a dálkového ovladače je aktivní, pouze pokud je receiver vybrán jako zařízení pro výstup. Při použití softwaru iTunes nastavte zařízení iOS tak, aby bylo povoleno ovládání pomocí receiveru a dálkového ovladače, pokud chcete zařízení iOS ovládat pomocí receiveru a dálkového ovladače. Tipy • Prioritu má poslední příkaz ovládání zaslaný receiveru. Receiver začne přehrávat audio obsah z jiného zařízení vybaveného funkcí AirPlay, když přijme povel ovládání tímto zařízením, i když je receiver právě používán pro funkci AirPlay s předchozím zařízením. • Pokud s použitím zařízení iOS nebo softwaru iTunes nastavíte příliš vysokou hlasitost, může z receiveru vystupovat velmi hlasitý zvuk. • Podrobné informace o používání softwaru iTunes získáte v nápovědě k softwaru iTunes. • Úroveň hlasitosti zařízení iOS nebo softwaru iTunes nemusí být možné propojit s úrovní hlasitosti receiveru. Aktualizace softwaru Po stažení aktuální verze softwaru budete moci používat nejnovější funkce. Receiver se při aktualizaci připojuje k serveru společnosti Sony. Pokud je k dispozici nová aktualizace a jste připojeni k Internetu a používáte funkci Home Network nebo SEN, na TV obrazovce se zobrazí text „[New Software] Perform Software Update.“ a na zobrazovacím panelu se zobrazí text „UPDATE“. Před zahájením aktualizace softwaru zastavte přehrávání jiných zařízení připojených k receiveru. Podrobnosti o dostupnosti aktualizací softwaru naleznete na webové stránce zákaznické podpory (strana 114). Poznámky • Zajistěte, aby se v průběhu aktualizace receiver nevypnul, aby nebyl odpojen síťový kabel a aby na receiveru neprobíhala žádná další operace. • Pokud aktualizaci softwaru spustíte, když je nastaven časovač vypnutí, časovač vypnutí se automaticky vypne. 1 Stiskněte tlačítko HOME. Na TV obrazovce se zobrazí domovská nabídka. 2 Vyberte „Settings“ a stiskněte tlačítko . Na TV obrazovce se zobrazí seznam nabídky Settings. 3 Zvolte položku „System Settings“ a poté stiskněte tlačítko . 4 Vyberte položku „Network Update“ a stiskněte tlačítko . 5 Vyberte „Update“ a stiskněte . Receiver zkontroluje dostupnost aktualizace softwaru. Používání síťových funkcí 71 CZ