Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

SEN Du kan inte ansluta

SEN Du kan inte ansluta mottagaren till en tjänst. • Se till att den trådlösa nätverksroutern/ anslutningspunkten är på. • Kontrollera nätverkets status. Se Information (sidan 91) och välj sedan Physical Connection i steg 2. Om Connection Fail visas konfigurerar du nätverksanslutningen igen (sidan 55). • När systemet är anslutet till det trådlösa nätverket flyttar du mottagaren och den trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten närmare varandra. • Om ditt kontrakt med din Internetleverantör begränsar Internetanslutningen till en enhet i taget kan den här enheten inte använda Internet när en annan enhet redan är ansluten. Kontakta tjänstleverantören. Ljudet hoppar • Det trådlösa nätverket kan ha för låg bandbredd. Flytta mottagaren och den trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten närmare varandra, utan hinder däremellan. BRAVIA Sync (Control for HDMI) Control for HDMI-funktionen fungerar inte. • Kontrollera HDMI-anslutningen (sidan 24). • Kontrollera att Control for HDMI är inställt på On på menyn HDMI Settings (sidan 89). • Kontrollera att den anslutna utrustningen är kompatibel med Control for HDMI-funktionen. • Kontrollera Control for HDMIinställningarna på den anslutna utrustningen. Mer information finns i bruksanvisningen till den anslutna utrustningen. • Om du kopplar loss HDMI-kabeln eller ändrar anslutningen upprepar du proceduren i Förbereda för BRAVIA Sync (sidan 74). • Om Control for HDMI är inställt på Off fungerar inte BRAVIA Sync som det ska även om utrustningen är ansluten till HDMI IN-kontakten. • Utrustningstyper och antalet enheter som kan styras med BRAVIA Sync begränsas av HDMI CEC-standarden enligt följande. – Inspelningsutrustning (Blu-ray Disc-inspelare, dvd-inspelare och liknande): upp till tre enheter – Uppspelningsutrustning (Blu-ray Disc-spelare, dvd-spelare och liknande): upp till tre enheter – Radiorelaterad utrustning: upp till fyra enheter – AV-mottagare (ljudsystem): upp till en enhet Fjärrkontroll Fjärrkontrollen fungerar inte. • Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn på mottagaren (sidan 9). • Avlägsna eventuella hinder mellan fjärrkontrollen och mottagaren. • Byt ut alla batterierna i fjärrkontrollen mot nya om de är svaga. • Kontrollera att rätt insignal är vald på fjärrkontrollen. 110 SE

Felmeddelanden Om supportinformation Om det skulle uppstå något fel visas ett meddelande i teckenfönstret. Kontrollera systemets tillstånd med hjälp av meddelandet. Om problemet kvarstår kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare. PROTECTOR Det matas ut oregelbundet innehåll till högtalarna eller mottagaren är övertäckt med någonting och ventilationsöppningarna blockerade. Mottagaren stängs automatiskt av efter ett par sekunder. Avlägsna det som täcker mottagarens ovansida, kontrollera högtalaranslutningen och slå på den igen. USB FAIL Alltför kraftig ström avgavs från - porten (USB). Mottagaren stängs automatiskt av efter ett par sekunder. Kontrollera iPod/iPhone eller USBenheten, koppla loss den och slå på strömmen igen. På följande webbplats finns den senaste informationen om mottagaren. För kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/ För kunder i Australien: http://www.sony-asia.com/support För kunder i Latinamerika: http://esupport.sony.com/LA Ytterligare information För övriga meddelanden läser du Meddelandelista efter automatisk kalibrering (sidan 84), Meddelandelista för iPod/ iPhone (sidan 44), Meddelandelista för USB (sidan 46) och Lista med nätverksfunktioner (sidan 71). Rensa minnet Hänvisningar Om du vill rensa Läser du på Alla inställningar som lagrats sidan 80 iminnet Anpassade ljudfält sidan 54 111 SE