Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Övriga funktioner

Övriga funktioner Växla mellan digitalt och analogt ljud (INPUT MODE) Om du ansluter utrustning till både digitala och analoga ljudingångar på mottagaren, kan du låsa insignalsläget för ljud till endera av dem eller växla från den ena till den andra, beroende på typen av material som du vill titta på. • OPT: Specificerar digitala ljudinsignaler till DIGITAL OPTICAL-kontakt. • COAX: Specificerar digitala ljudinsignaler till DIGITAL COAXIAL-kontakt. • Analog: Specificerar analoga ljudinsignaler till AUDIO IN (L/R)-kontakter. Obs! • Beroende på insignalen visas ------ i teckenfönstret och det går inte att välja andra lägen. • När Analog Direct används anges ljudinsignalen till Analog. Det går inte att välja andra lägen. 1 Välj Settings på startmenyn och tryck sedan på . Menylistan Settings visas på tv-skärmen. 2 Välj Input Settings och tryck sedan på . 3 Välj Input Mode och tryck på . Det valda insignalsläget för ljud visas på tv-skärmen. • Auto: Prioriterar digitala ljudsignaler. Om det finns fler än en digital anslutning prioriteras HDMI-ljudsignaler. Om det inte finns några digitala ljudsignaler, väljs analoga ljudsignaler. Om TV är valt som insignal prioriteras ARC-signaler (Audio Return Channel). Om tv:n inte är kompatibel med funktionen ARC prioriteras digitala, optiska ljudsignaler. Om inte Control for HDMIfunktionen har aktiverats för både mottagaren och tv:n fungerar inte ARC. 78 SE

Använda övriga ljudingångar (Audio Input Assign) Du kan tilldela om de digitala insignalskontakterna till andra ingångar om kontakternas standardinställningar inte motsvarar din anslutna utrustning. När du har tilldelat signaler till insignalskontakter kan du använda insignalsknappen (eller INPUT SELECTOR på mottagaren) för att välja önskad utrustning. Exempel: När du ansluter dvd-spelaren till OPTICAL IN 1 (SAT/CATV)-kontakten. – Tilldela OPTICAL IN 1 (SAT/CATV)- kontakten till DVD. 1 Välj Settings på startmenyn och tryck sedan på . Menylistan Settings visas på tv-skärmen. 2 Välj Input Settings och tryck sedan på . 3 Välj Audio Input Assign och tryck sedan på . 4 Välj namnet på den insignal som du vill tilldela och tryck sedan på . 5 Välj vilka ljudsignaler som du vill tilldela till den ingång du valde i steg 4 med hjälp av V/v/B/b. 6 Tryck på . Namn på insignal BD DVD GAME SAT/CATV VIDEO SA-CD/CD Tilldelningsbara ljudingångar OPT 1 a a a a* a a OPT 2 a a a a a a COAX a a a a a a* Inget a* a* a* a a* a * Standardinställning Obs! • När du tilldelar digitala ljudingångar kan inställningen INPUT MODE ändras automatiskt. • Varje ingång kan omtilldelas en gång. Övriga funktioner 79 SE