Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

* Beroende på servern

* Beroende på servern eller spåret kanske det inte Använda funktionen Home går att pausa uppspelningen när funktionen Network med hjälp av Home Network är vald. fjärrkontrollen Om du vill Gör följande Använda Sony Pausa Tryck på X under uppspelningen* uppspelning. Entertainment Network Tryck på N för att (SEN) återuppta uppspelningen. Stoppa Tryck på x. Du kan lyssna på de musiktjänster uppspelningen som erbjuds på Internet med den här Gå till början av Tryck på ./> mottagaren (funktionen SEN). det aktuella upprepade gånger. Om du vill använda den här funktionen spåret eller måste mottagaren vara ansluten till föregående/ nästa spår nätverket och nätverket måste vara anslutet till Internet. Mer information Välja det objekt Tryck på RETURN O finns i avsnittet 6: Ansluta till nätverket som du vill upprepade gånger tills (sidan 29). spela upp igen önskad katalog visas. På följande webbplats finns mer Du kan också trycka på information om SEN: OPTIONS, välja Server List http:// www.sonyentertainmentnetwork.com och välja önskat objekt. Gå tillbaka till uppspelningsskärmen genom att trycka på OPTIONS och SEN välja Now Playing. Söka efter önskat objekt Tryck på ALPHABET SEARCH när du väljer med hjälp av ett innehållet på servern och Den här mottagaren tangentbord ange sedan ett sökord (sidan 73). Obs! Ändra servern Tryck på x. Välj Server List Innan du använder musiktjänster kanske och tryck på . Välj du måste registrera mottagaren beroende önskad server och tryck på serviceleverantör. Mer information om sedan på . registrering finns på tjänstleverantörens webbplats för kundsupport. Välja repeterad Tryck på REPEAT uppspelning upprepade gånger tills Repeat All eller Repeat One visas på tv-skärmen. Välja slumpmässig uppspelning Tryck på SHUFFLE upprepade gånger tills Shuffle On visas på tv­skärmen.

Sifferknappar ALPHABET SEARCH RETURN O SEN MEM V/v/B/b, OPTIONS HOME 3 Välj önskad mapp eller station och tryck sedan på . • Tryck på V/v upprepade gånger för att välja objektet. • Tryck på för att gå till nästa katalog eller lyssna på stationen. • Tryck på RETURN O för att gå till föregående katalog. Obs! Om No service is available visas och du inte kan visa någon lista med tjänstleverantörer trycker du på OPTIONS och väljer Refresh. Tips! Mottagaren visar den senast valda tjänsten eller stationen när funktionen ändras till SENfunktionen, tills mottagaren stängs av. Om Network Standby är inställt på On visas den senast valda tjänsten eller stationen även om du har stängt av mottagaren. Styra SEN-funktionen med hjälp av fjärrkontrollen SHIFT I följande steg förklaras hur du väljer vTuner som ett exempel på de musiktjänster som erbjuds på Internet. 1 Tryck på SEN. Listan med tjänstleverantörer visas på tv-skärmen. Om mottagaren automatiskt visar den senast valda tjänsten eller stationen trycker du på RETURN O upprepade gånger tills listan med tjänstleverantörer visas. Tips! Du kan också välja SEN från Listen på startmenyn. 2 Välj vTuner och tryck sedan på . Om du vill Ändra stationen eller tjänsten Använda olika funktioner när mottagaren väljer eller spelar upp en station eller tjänst Välja tjänstalternativen Gör följande Tryck på RETURN O för att återgå till listan med tjänstleverantörer och välj sedan tjänsten igen. Gå tillbaka till uppspelningsskärmen genom att trycka på OPTIONS och välja Now Playing. Tryck på OPTIONS. Vilket objekt som visas kan variera beroende på det objekt eller den katalog som är vald. Tryck på OPTIONS när du väljer eller spelar upp innehåll i tjänsten. Välj Service Options och tryck sedan på . Innehållet i tjänstalternativen varierar beroende på de valda tjänsterna. Använda nätverksfunktioner 65 SE