Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Om du använder Windows

Om du använder Windows 8 Det här avsnittet innehåller information om hur du konfigurerar Windows Media Player 12 för Windows 8 som installerats av tillverkaren. Mer information om hur du använder Windows Media Player 12 finns i hjälpen för Windows Media Player 12. Välj [Control Panel] (Kontrollpanelen) under [Settings] (Inställningar). 1 Gå till Control Panel (Kontrollpanelen). Välj [All Apps] (Alla appar) under [Start]. Välj [Control Panel] (Kontrollpanelen). 2 Välj [View network status and tasks] (Visa nätverksstatus och -åtgärder) under [Network and Internet] (Nätverk och Internet). Fönstret [Network and Sharing Center] (Nätverks- och delningscenter) visas. Tips! Om objektet inte visas på skärmen kan du prova att ändra bildskärmstypen på Kontrollpanelen. Tips! Om Windows 8-skärmen inte ser ut som ovan fortsätter du med stegen nedan. 56 SE

3 Välj [Change advanced sharing settings] (Ändra avancerade delningsinställningar). 6 Välj [Allow all] (Tillåt allt). Fönstret [Allow All Media Devices] (Tillåt alla medieenheter) öppnas. Om alla enheter i det lokala nätverket är inställda på [Allowed] (Tillåten), väljer du [OK] och stänger fönstret. 4 Välj [Choose media streaming options] (Ändra alternativ för mediedirektuppspelning) vid Media streaming (Mediedirektuppspelning). 5 Om [Media streaming is not turned on] (Mediedirektuppspelning är inaktiverat) visas i fönstret [Media streaming options] (Alternativ för mediedirektuppspelning) väljer du [Turn on media streaming] (Aktivera mediedirektuppspelning). 7 Välj [Allow all computers and media devices] (Tillåt alla datorer och medieenheter). 8 Välj [Next] (Nästa) och [Finish] (Slutför) för att stänga fönstret. 9 Uppdatera serverlistan. När du är klar med inställningarna uppdaterar du mottagarens serverlista och väljer den här servern i serverlistan. Information om hur du väljer en server finns i Uppdatera serverlistan (sidan 60). Använda nätverksfunktioner 57 SE