Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

• Koppla inte loss din

• Koppla inte loss din iPod/iPhone under användning. Stäng av mottagaren när du ansluter eller kopplar loss din iPod/ iPhone. På så sätt minimeras risken för dataförlust och skador på din iPod/iPhone. Meddelandelista för iPod/iPhone Meddelande och förklaring Reading Mottagaren känner av och läser information från din iPod eller iPhone. Not supported Du har anslutit en iPod eller iPhone som inte stöds. No device is connected Ingen iPod eller iPhone har anslutits. No music Ingen musik hittades. Headphones not supported Inget ljud matas ut från hörlurarna när en iPod eller iPhone har anslutits. Spela upp från en USB-enhet Du kan spela upp musik från en USB-enhet genom att ansluta den till -porten (USB) på mottagaren. Mer information om hur du ansluter en USB-enhet finns i avsnittet Ansluta en iPod, iPhone eller USB-enhet (sidan 28). Följande musikfilformat kan spelas upp av den här mottagaren: Filformat MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) AAC* WMA9 Standard* WAV FLAC Filtillägg .mp3 .m4a, .3gp, .mp4 .wma .wav .flac * Det går inte att spela upp DRM-kodade filer med mottagaren. Kompatibla USB-enheter Följande USB-enheter från Sony kan användas tillsammans med den här mottagaren. Bekräftad USB-enhet från Sony Produktnamn Walkman ® Modellnamn NWZ-A864 NWZ-B152F / B162F / B172 NWZ-E053 / E354 / E363 / E373 / E453 / E463 / E575 NWZ-F805 / F806N NWZ-S755 / S764 / S774 / S774BT NWZ-W262 / W272 NWZ-Z1040 / Z1070 NWD-W253 MICROVAULT USM1GL / 4GL / 8GL / 32GL USM16GLX / 32GLX / 64GLX USM4GN / 8GN / 32GN USM4GM / 16GM USM8GQ / 32GQ / 64GQ USM16GR / 32GR USM4GS / 8GJ / 8GT / 16GS / 16GU / 64GP / 512J Digital röstinspelning ICD-SX713 / SX1000 / PX232 / PX333F / FX8 / TX50 / UX513F / UX523F / UX532 / UX533F ICZ-R50 / R51 44 SE

Obs! • Det går inte att läsa data i NTFS-format med mottagaren. • Det går endast att läsa data som sparats på hårddiskens första partition med mottagaren. • Modeller som inte anges i listan kanske inte fungerar. • Det är inte alltid säkert att de här USB-enheterna fungerar som de ska. • En del av de här USB-enheterna kanske inte finns att köpa i vissa områden. • Vid formatering av de ovanstående modellerna bör du formatera med själva modellen eller avsedd formateringsprogramvara för den modellen. • När du ansluter en USB-enhet till mottagaren ska du vänta tills meddelandet Creating Library eller Creating Database har slutat att visas på USB-enheten. Styra en USB-enhet N V/v/B/b, OPTIONS HOME 1 Tryck på HOME. Startmenyn visas på tv-skärmen. 2 Välj Listen och tryck sedan på . 3 Välj USB och tryck sedan på . Om en USB-enhet är ansluten visas USB på tv-skärmen. Du kan styra USB-enheten med hjälp av fjärrkontrollen till mottagaren. 4 Välj önskat innehåll från innehållslistan och tryck sedan på . Uppspelningen av det valda innehållet startar och information om musik-/ videoinnehållet visas på tv-skärmen. Styra USB-enheten med hjälp av fjärrkontrollen Tryck på USB innan du använder följande knappar. Tryck på N X x USB SHUFFLE REPEAT N X x Funktion Startar uppspelning. Pausar uppspelning. Stoppar uppspelningen. ./> Går till föregående/nästa fil. REPEAT SHUFFLE ./> Ställer in upprepningsläget. Ställer in slumpläget. Grundläggande funktioner 45 SE