Views
5 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

3 Börja spela upp

3 Börja spela upp ljudinnehåll på en iOS-enhet eller i iTunes. AirPlay är automatiskt vald som en funktion hos mottagaren. Tips! • ****** är de sex sista siffrorna i mottagarens MAC-adress. • Om uppspelningen inte startar genomför du processen igen från steg 1. Bekräfta/redigera enhetsnamnet Anvisningar om hur du byter namn på enheten finns i avsnittet om enhetsnamn (sidan 91). Styra AirPlay-uppspelningen Du kan använda knapparna 2 +/–, N, X, x, ., >, SHUFFLE och REPEAT. Hantering från mottagaren och fjärrkontrollen är endast aktiva när mottagaren är vald som enhet för ljudutmatning. När du använder iTunes anger du en iOS­enhet som ska styras av mottagaren och fjärrkontrollen när du vill använda mottagaren och fjärrkontrollen för att styra en iOS-enhet. Tips! • Det senaste kontrollkommandot till mottagaren prioriteras. Mottagaren börjar spela upp ljudinnehåll från en annan enhet när den godkänner styrning från denna AirPlay-utrustade enhet, även om mottagaren används för AirPlay med ursprungsenheten. • Om du ställer in för hög volym på iOS-enheter eller i iTunes kan ljudet som sänds ut från mottagaren vara väldigt högt. • Mer information om hur du använder iTunes finns i hjälpen till iTunes. • Volymnivåerna hos iOS-enheter eller iTunes kan eventuellt inte kopplas till mottagarens volymnivå. Uppdatera programvaran Genom att hämta den senaste versionen av programvaran kan du dra fördel av de nyaste funktionerna. Mottagaren använder Sonys server för att uppdatera programvaran. Om en ny uppdatering är tillgänglig visas [New Software] Perform Software Update på tv-skärmen och UPDATE visas i teckenfönstret när du är ansluten till Internet och använder någon av funktionerna Home Network eller SEN. Se till att övrig anslutning som är ansluten till mottagaren stoppas innan du uppdaterar programvaran. Mer information om tillgängliga programvaruuppdateringar finns på webbplatsen för kundsupport (sidan 111). Obs! • Var noga med att inte stänga av mottagaren, koppla bort nätverkskabeln eller utföra någon åtgärd på mottagaren när uppdateringsprocessen pågår. • Om du försöker uppdatera programvaran när insomningstimern är på stängs insomningstimern av automatiskt. 1 Tryck på HOME. Startmenyn visas på tv-skärmen. 2 Välj Settings och tryck på . Menylistan Settings visas på tv-skärmen. 3 Välj System Settings och tryck på . 4 Välj Network Update och tryck på . 5 Välj Update och tryck sedan på . Mottagaren börjar kontrollera om det finns tillgängliga programvaruuppdateringar. 70 SE

6 När A new version of software is found visas på tv-skärmen väljer du Update now och trycker på . Ett meddelande där du bekräftar om du accepterar villkoren för programvaruuppdateringen eller inte visas. Bekräfta meddelandet och läs också SLUTANVÄNDARAVTAL FÖR SONY-PROGRAMVARA (sidan 118). Tryck sedan på . Om ingen uppdatering finns tillgänglig visas No update is required. 7 Välj Agree och tryck sedan på . Mottagaren börjar uppdatera programvaran och tv-skärmen stängs av automatiskt. ?/1-indikatorn (på/ viloläge) i teckenfönstret blinkar under uppdateringen. Det kan dröja en stund (högst cirka 40 minuter) innan uppdateringen är klar. Den tid som krävs beror på mängden data i uppdateringarna, nätverkets linjetyp, nätverkskommunikationsmiljön osv. Meddelandet Complete visas när programvaruuppdateringen är klar. Alla inställningar som du har ändrat eller justerat återställs till standardinställningarna. Obs! Om något av tillstånden nedan uppstår har ett fel inträffat vid programvaruuppdateringen. – ?/1-indikatorn (på/viloläge) blinkar i snabb följd. – ERROR visas i teckenfönstret. – Ingen indikator tänds i teckenfönstret eller så släcks ?/1-indikatorn (på/viloläge). – Efter 40 minuter har mottagaren inte slutfört uppdateringen och UPDATING fortsätter att blinka i teckenfönstret. Dra ur nätsladden och koppla sedan in den igen. Mottagaren försöker uppdatera programvaruuppdateringen. Om tillståndet kvarstår kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare. Avbryta proceduren eller gå tillbaka till föregående skärm Tryck på RETURN O någon gång innan mottagaren startar programvaruuppdateringen. Du kan inte avbryta proceduren eller gå tillbaka till föregående skärm när uppdateringen startar. Lista med nätverksfunktioner Network settings Meddelande och förklaring Connection Failed Mottagaren kan inte ansluta till nätverket. Input error De angivna värdena är felaktiga eller ogiltiga. Not in use En åtgärd som för närvarande är otillåten utförs. Not supported Anslutningspunktenheten har inte stöd för WPS PIN-kodmetoden. Home Network Meddelande och förklaring Cannot connect Mottagaren kan inte anslutas till den valda servern. Cannot get info Mottagaren kan inte hämta information på servern. Cannot JOIN PARTY Mottagaren kan inte gå med i ett PARTY. Cannot play Mottagaren kan inte spela upp ljudfiler på grund av ett filformat som inte stöds eller uppspelningsbegränsningar. Cannot START PARTY Mottagaren kan inte starta ett PARTY. Data error Du har försökt spela upp en icke spelbar fil. Device list is full Du kan inte registrera fler enheter i enhetslistan. Använda nätverksfunktioner 71 SE