20.04.2020 Views

Ernæringsbrosjyre

Kosthold, vekt og helse for deg med ryggmargsskade. Her finner du gode tips, samt spørsmål og svar på en rekke emner om temaet.

Kosthold, vekt og helse for deg med ryggmargsskade.
Her finner du gode tips, samt spørsmål og svar på en rekke emner om temaet.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hva Hur gör gjør jag jeg för for att å gå minska ned i vikten? vekt?

För Det att må gå være ned en i vikt forskjell behöver mellom det uppstå mengden på skillnad energi mellan (kcal) mängden du spiser og energi energi (kalorier)

du äter forbruker. och energimängden Det er ikke alltid du nødvendig gör av med. å telle De flesta kalorier. gillar Ved inte å veie att räkna deg eller kalorier. ta

Det midjemål behövs vil inte du merke heller. Genom dine att anstrengelser väga dig eller for mäta å gå ned midjemåttet i vekt fungerer. märker du om

dina viktminskningsansträngningar fungerar.

Her får du tips fra personer med en ryggmargsskade som har lyktes med å gå ned i

Här vekt. får De du fleste tips har från gjort kvinnor dette och uten män å telle med kalorier. ryggmärgsskada som har lyckats med sina

målsättningar att gå ned i vikt, de flesta mellan 6–12 kg, utan att räkna kalorier.

Tipsen Hva gjorde nedan har du samlats for å gå ihop ned i samband i vekt? med hälsosamtal. De har sedan sorterats

under olika rubriker.

1 Mindre mengde mat

”Spiser kun en porsjon, ferdig servert på tallerkenen.”/ ”Bruker en mindre

Hur tallerken.”/ gjorde du ”Spiser för att langsommere gå ned i vikt? og tygger maten ordentlig. Da blir det til at

jeg spiser mindre.” / ”Spiser mindre raske karbohydrater: pasta, ris, potet og

1 Mindre mängd mat

hvitt brød, spiser mer grønnsaker istedenfor.” / ”Spør om å få ”doggy bag”

”Serverar mig bara en portion, färdigupplagd på tallriken.”…”Använder en mindre

med meg hjem fra restauranten. Folk synes ikke det er merkelig lengre.”

tallrik.”…”Äter långsammare och tuggar maten ordentligt. Då blir det att jag äter

/ ”Slutter å spise når jeg er passe mett. Før spiste jeg meg overmett” /

mindre.”…”Har minskat på alla snabba kolhydrater: pasta, ris, potatis och vitt bröd,

”Forsøker å fokusere på maten jeg spiser, ikke mer mat foran TV’n.”

tar mer grönsaker i stället.”…”Ber att få doggy-bag med mig hem från restaurangen.

Numera tycker ingen det är konstigt.”…”Slutar äta när jag känner mig lagom mätt. Förut

2 Unngå småspising

åt jag för mycket av bara farten.”…”Försöker fokusera på maten när jag äter, ingen mer

”Tre måltider per dag og ingen småspising mellom

mat framför TV´n.”

måltidene når jeg egentlig ikke er sulten” / ”Ikke mer

nattspising. Går og legger meg tidligere istedefor.” /

2 Inte småäta

”En mindre skål med potetgull til meg på fredagkvelden.

”Tre Familien mål mat får per dele dag på och den inget store småätande posen.” mellan målen när jag

egentligen inte är hungrig.”…”Inga mer nattmackor. Går och lägger

3 mig Mat tidigare som gir i stället.”…”En metthetsfølelse mindre og som skål med hjelper några med chips å till mig på

fredagskvällen. dempe søtsuget Familjen får dela på den stora påsen.”

”Har sluttet helt med sukker, kaker, hvitt brød, godteri,

3 Mat juice som og brus skapar og det mättnad meste och av hurtigmat. som hjälper Det till gir att mye bemästra

sockersug energi men ingen metthetsfølelse. Man blir bare sulten

”Har igjen helt og slutat spiser med enda socker, mer kakor, litt senere.” vitt bröd, / ”Forsøker godis, juice å och läsk och

det holde mesta meg av til snabbmaten. riktig Det som ger metter: mycket kjøtt, energi fisk, men egg, ingen mättnad.

Man grønnsaker blir bara og hungrig fiberrikt igen brød.” och äter / ännu ”Spiser mer to sen.”…”Försöker egg til hålla

mig frokost, till riktig det mat gir en som god mättar: metthetsfølelse kött, fisk, ägg, og grönsaker lite kalorier.” och fiberrikt

bröd.”… / ”Har kuttet ”Äter ned två ägg på till olivenoljen frukost, det når ger jeg bra lager mättnad mat, och men bara

lite ikke kalorier.”…”Har sluttet helt fordi minskat det er på nyttig olivoljan med i matlagningen litt fett og det men inte

slutat metter helt bra.” eftersom det är nyttigt med lite fett och det mättar bra.”

12

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!