20.04.2020 Views

Ernæringsbrosjyre

Kosthold, vekt og helse for deg med ryggmargsskade. Her finner du gode tips, samt spørsmål og svar på en rekke emner om temaet.

Kosthold, vekt og helse for deg med ryggmargsskade.
Her finner du gode tips, samt spørsmål og svar på en rekke emner om temaet.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Tallerkenmodell Tallriksmodell for för lågenergiförbrukare

personer med lavere energiforbruk

Tallriksmodellen för lågenergiförbrukare är ett enkelt sätt att komma ihåg hur

Tallerkenmodellen mycket du, som er har en en enkel ryggmärgsskada måte å huske eller hvor någon mye annan du kan rörelsenedsättning, spise av ulike typer kan

mat äta om av du olika vil holde sorters vekten mat om stabil du vill eller hålla om vikten du ønsker eller minska å gå den. ned i vekt.

Gjør Gör som så här! følger! Ta först Bruk en en mindre mindre tallrik. tallerken. Tänk dig Tenk att den at denne består består av tre delar. av tre En deler. stor, En

stor

som

del,

upptar

som tar

halva

halve

tallriken

tallerkenen

och två

og

mindre

to mindre

nästan

nesten

lika stora

like

delar.

store deler.

1

2

3

1

2

3

Proteiner 1 Proteindelen – for eksempel: – exempelvis: kjøtt, kött, fisk, fi sk, fugl, fågel, egg ägg eller eller fettsnåla fettfattige mejeriprodukter meieriprodukter. som keso.

Mengde Mängdmässigt som størrelsen som drygt av storleken din egen av knyttneve. din egen handfl Velger ata. du Väljer energifattige du energisnåla belgvekster baljväxter som

proteinkilde som proteinkälla kan du kan selvsagt du förstås spise äta mer.

2 Grönsaksdelen är minst halva tallriken. Här lägger du upp varma och kalla grönsaker

Grønnsaker helst av sådana er minst som växer halve ovan tallerkenen. jord som tomat, Her spenat, legger broccoli, du på varme ärter och og sallad. kalde Det grønnsaker, är här

som du tomat, får i dig spinat, den stora broccoli, mängden erter mat og utan salat. onödiga I denne kalorier. delen får du i deg den største

mengden 3 Kolhydratdelen av mat uten – exempelvis: for mye unødvendige pasta, ris, gryner, kalorier. potatis eller bröd är den minsta delen. Bäst

är fi berrika alternativ då de ger mer mättnad, stabilare blodsocker och minskat sötsug.

Karbohydrater – som for eksempel: pasta, ris, gryn, poteter eller brød er den minste

Fettet, delen. som Velg är de det fiberrike tredje alternativene viktiga näringsämnet (fullkorn), tillsammans da de gir mer med mettehetsfølelse, protein och kolhydrater,

blodsukker finns og oftast mindre naturligt søtsug. i de olika delarna eller är tillsatt i de olika

stabilt

delarna.

Fett Kommentar: er, sammen Kolhydratrik med protein kost og ökar karbohydrater nivåerna av det fettbildande viktig næringsstoff hormonet insulin i kostholdet och är og

inngår

därför

naturlig

negativt

eller

i viktminsknings-sammanhang.

er tilsatt i de ulike delene

Särskilt

av

viktigt

tallerkenmodellen.

är det att minska de så kallade

”snabba kolhydraterna”, socker och vitt mjöl. Proteinrik mat och fett (i begränsad mängd) ger

mer mättnad och är därför positivt i viktminskningssammanhang.

Kommentar: Mat med mye karbohydrater øker nivået av hormonet insulin og er derfor

negativt når man vil gå ned i vekt. Spesielt viktig er det å redusere mengden av de såkalte

14

”raske karbohydratene”, sukker og hvitt mel. Proteinrik mat og fett (i begrenset mengde) gir

mer metthetsfølelse og er derfor positivt for vektreduksjon.

14

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!