20.04.2020 Views

Ernæringsbrosjyre

Kosthold, vekt og helse for deg med ryggmargsskade. Her finner du gode tips, samt spørsmål og svar på en rekke emner om temaet.

Kosthold, vekt og helse for deg med ryggmargsskade.
Her finner du gode tips, samt spørsmål og svar på en rekke emner om temaet.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hälsosamma Sunne matvalg

matval

Hvor sunt spiser du? Gjennomfør testen og regn sammen dine poeng.

Hvor ofte spiser du grønnsaker og/eller rotfrukter (ferske, fryste eller tilberedte)?

To ganger per dag

eller mer

3 Poeng

En gang per dag

2 Poeng

Noen ganger i uken

1 Poeng

En gang i uken eller

sjeldnere

0 Poeng

Hvor ofte spiser du frukt og/eller bær (ferske, fryste eller tilberedte)?

To ganger per

dag eller mer

3 Poeng

En gang per dag

2 Poeng

Noen ganger i uken

1 Poeng

En gang i uken eller

sjeldnere

0 Poeng

Hvor ofte spiser du fisk eller skalldyr som hovedrett, i salater eller som pålegg?

Tre ganger i uken

eller mer

3 Poeng

Hvor ofte spiser du kaffebrød, sjokolade/godteri, potetgull eller drikker søtholdige

drikker som saft eller brus?

To ganger per dag

eller mer

0 Poeng

To ganger i uken

Daglig

2 Poeng

1 Poeng

En gang i uken

1 Poeng

Noen ganger i uken

2 Poeng

Källa: Kilde: Kostindex Kostindeks enligt jamfør Socialstyrelsen de nordiske i enlighet ernæringsanbefalingene.

med de Nordiska näringsrekommendationerna

Noen ganger i måneden

eller sjeldnere

0 Poeng

Noen ganger i måneden

eller sjeldnere

3 Poeng

9-12 –12 poeng poäng – Supert! Grattis! Du Du har sunne hälsosamma kostholdsvaner kostvanor og och følger följer stort i stort sett

sett

kostrekommendationerna kostholdsanbefalingene (ca (ca 10% % av av befolkningen)

5-8 – 8 poeng poäng – som Som folk flest är mest (ca 70% (ca 70 av % befolkningen), av altså alltså potensiale goda for utrymmen forbedringer!

för 0-4 förbättringar! poeng – Veldig usunne matvaner (ca 20% av befolkningen)

0 – 4 poäng – Mycket ohälsosamma matvanor (ca 20 % av befolkningen)

Ekstraspørsmål: hvor ofte spiser du frokost?

Daglig Nesten hver dag Noen ganger i uken En gang i uken eller

sjeldnere

Ät Spis regelbundet regelmessige tre måltider gånger tre per ganger dag: frukost, per dag: lunch frokost, och lunsj middag og middag och kanske og kanskje något et mellanmål.

När mellommåltid. både blodsocker Når både och blodsukker humör hålls og på humør en jämnare holdes på nivå et jevnere fungerar nivå det fungerer bättre att det äta bedre mindre

å spise

portioner

mindre porsjoner.

16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!