20.04.2020 Views

Ernæringsbrosjyre

Kosthold, vekt og helse for deg med ryggmargsskade. Her finner du gode tips, samt spørsmål og svar på en rekke emner om temaet.

Kosthold, vekt og helse for deg med ryggmargsskade.
Her finner du gode tips, samt spørsmål og svar på en rekke emner om temaet.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Et friskere og lettere liv

Det er viktig å se på kostholdsvaner, justere porsjonsstørrelser og fremme en sunn

livsstil etter en ryggmargsskade. Selv om forbrenningen er lavere på grunn av

nedsatt muskelmasse og redusert fysisk aktivitet, er kroppens behov for vitaminer,

mineraler og proteiner like stort som før. I noen tilfeller, som for eksempel ved

infeksjoner, feber og trykksår, kan næringsbehovet øke.

Totalt sett stilles det krav til matens innhold, da en mindre mengde mat skal dekke

kroppens behov for næring. All energirik “ekstra” mat som kaker, søtsaker, brus,

chips, øl, med mer, bør begrenses.

Det er lurt å tenke “mindre, men bedre” når det kommer til mat fremover!

Viktigst å tenke på er:

Forsyn deg med mindre porsjoner

Spis variert

Øk andelen grønnsaker

Unngå sukkerholdige matvarer

Spis faste måltider

Ha kontroll på vekten

“Å nyte god mat og vin er noe vi som har brukket ryggen og nakken fortsatt kan unne oss. Vi

som har blitt fratatt så mye i livet. Men det er av stor betydning å gjøre dette med måte. For

hver ekstra kilo vi blir tvunget å forflytte, øker risikoen for at vi får livsstilsrelaterte problemer i

fremtiden. Vi er mer sårbare enn våre venner som går på to bein, derfor bør vi tenke oss om, før

det er for sent.

Les teksten i denne lille informasjonsbrosjyren nøye og følg alle kloke råd, så livet ditt ikke

bare blir lengre - men også mye morsommere - og fremfor alt lettere”

Claes, 64, lege, ryggmargsskadd i 33 år

3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!