*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

walibra.vaasa.fi

*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

tmmatmtmam &

staden lemnade honom, utom det at

hennes skicklighet at sy och,förfärdiga

hvarjéhanda galanteri-varor äi>

ven drog penningar til huset.

Alla tre dessa fruentimmer voro

förtrogna vänner sinsemellan, ty dg

hade förr bottiet och samma hus.

Nu bodde de väl ej tilhopa, men så

yar dock afståndet dem emellan just

ej långt.*

Den vänskap dessa äfven sedan

de blifvit gifta hyste för hvarannan,

bidrog ganska mycket til det förtroliga

umgänge, som männerna å sin

sida uprättade.

Högtidsdagarna följdes de gemenligen

åt til något värdshus, der de

drucko sit glas vin med hvarannan,

under det de spelte kort eller fördjupade

sigipolitiska angelägenheter,

dem de ingendera forstodo. '

En dag, då alla 3 fruarna voro

samlade hos den svartsjukas hustru,

beklagade värdinnan sig öiVer sirt

>

More magazines by this user
Similar magazines