*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

walibra.vaasa.fi

*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

Hon använde nu all sin qvinliga väl*

tålighet, at framställa för honom alla

möijliga motiver til utförandet af

sin plan, och sparde hvarken tårar,

suckar eller böner, för at förmå

sin bror at deltaga deruti. Om

jag ej härigenom ernår mitändamål —

sade hon slutligen, — så kan jag o-^

möijeligen lefva längre i hop med

honom; jag måste då, antingen ingå

iet annat ägtenskap, eller om jag

ej erholler tillåtelse dertil, så kan jag

ej ansvara för, at jag icke tilfogar

mig sjelf något ondt, Den gode

Munken fann otroligt många svårigheter

vid det föreslagna medlet;

men hans broderliga ömhet, det

medlidande,, som åtföljdehans stånd,

och begäret at hindra den förtviflan,

hvaruti hans syster lätt kunde falla,

gjorde, at han snart såg öfver med

alla hinder. De bestämde nu sinsemellan

dagen, då saken skulle företagas,

han tog afsked af sin svs~

/

70

More magazines by this user
Similar magazines