*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

walibra.vaasa.fi

*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

t

o ■■

Pater Ambrosius! — sade han för

sig sjelf, — jag en Ordens-broder!

jag skal gå uti ottesången! för knappa

6 timmar sedan låg jag ju hoä

min hustru, visst icke syslosatt med

ät sjunga psalmer. Hvad skall detta

betyda? Store Gud! sofver jag, sa

väck mig utur denna onda sömn;

ar jag värkeligen vaken, så uplöä

denna hemlighet för mig, eller återgif

mig mit förstånd som jag ostridigt

måste halva förlorat; Han fördjupade

sig alt mer och meridessa

betragtelser, utan at kläda på sig,

kölden tvang honom dock, at skyla

sig något med koken, då en Ordens

broder inträdde, sägande: Pater

Ambrosius! Vicarius Chori låter fråga,

hvarföre ni ej kommit til Öttesången,

hvilken nu lider til slut,

det är likväl eder vecka? — O, alla

helige paradisets Englar!stan mig

bi! — invände de,n nje Ordens-brodren


j

More magazines by this user
Similar magazines