*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

walibra.vaasa.fi

*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

i

huru kunna andra radas för migj

då de intet känna mig, och kanske

ej ännu veta at jag dött? Store Gud!

huru är det möjeligt at döden blif-

vit mig så lätt? — -■"

Under denna långa

monologue kom han ändteligert

hem. Porten var stängd, han bultade

på. Natten var kall Och mörk*

Hans illistiga hustru, souTré.dan kände

följderna af alt det som förelupit,

hade redan tagit sina försigtig-*

hets mått derefter, skickat bort drängen

til en tre mil ifrån staden belägen

landtgård, och blott behållit sin

piga hemma hos sig. Pigan var åtminstone

lika så mycket capabel af

skälmstycken, spm hennes listiga

é

matmoder; knapt hördehon derföre

bultasj föfän hon med sorgsen stam^

ma frågade: Hvem är det? hvérrt

annat än jag Casilda! svarade den

lefvande döda. Hvem bultar så sent>

— fortfor hon — på et sorgehus,

kvaruti en bedröfvad och olycklig 1

/*

30

More magazines by this user
Similar magazines