*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

walibra.vaasa.fi

*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

*

rus, utan sin förargelse. Litet apespel

nödgades han dock tåla förut

af sit värds folk, emedan han enligt

deras påstående, utan motsägelse var

full. Så snart den fattige målarens

listiga hustru med säkerhet visste, at

hennes man ej mera stod på gatan,

bragte hon med sina gästers tilhjelp,

alt åter på sitt förra ställe. Den nya

porten lyftes af, och den gamla sattes

istället, man tog ned skylten

och alt återfick sit fprra utseende.

Gästerna togo nu afsked, efter at

hafva lofvat, at holla hela saken tyst.

Hon och hennes cousine lade sig til

sängs, sedan de dansat sig trötte,

undfägnat sin mage, och skrattat af

alla sina krafter. De somnade snart,

som man lätt kan föreställa sig, och

vaknade förstganska sent andradagen.

Målaren hade ej sofvit så roligt,

bekymren betogo honom all sömn,

och han längtade med största otålighetefterdenannalkande

morgonen f

58

)

More magazines by this user
Similar magazines