*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

walibra.vaasa.fi

*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-


74

béstämdt instrument, buller utanför

frvar och en cellule, dernågon munk

försofvitsig. Den stackars Pater Abraham

väcktes afdettalarm;han vissteej

hvad han skulle tänka om denna

utomordenteliga förändring, och som

han trodde sig ega sin husmt

jämte sig, och nu fann sig så väldigt

bedragen, så.ropade han med

bäfvande hjerta; store Gud! hvad

skal detta betyda? har mit hus fallit

Öfver mig? eller hafva alla onda

andar utvalt det til sin boning? då

han på alla dessa frågor ej erhöll

något svar, så famlade han rundt

omkring: hans mistänksamma lynne

kom honom sluteligen at inbilla sig,

det hans hustru velat förråda honom

och at hon anstaltat om detta bullret,

på det han skulle tro, at huset

ramlade öfver hans hufvud, Han

sprang upifullt raseri, ropade med

gäll röst:livar är du nedriga, skan«

More magazines by this user
Similar magazines