PROCESI OPREMANJA BRODA

zperic

Page 10

5. PODJELA OPREMNIH RADOVA

grupe:

Proces opremanje broda, s obzirom na mjesto opremanja, može se podijeliti u dvije osnovne

1. OPREMANJE IZVAN BRODA (tzv. "uranjeno opremanje")

1.1. opremanje sekcija brodskog trupa u predmontaži

1.2. opremanje u blokove opreme

2. OPREMANJE NA BRODU

1.1. opremanje nakon montaže sekcija brodskog trupa na mjesto gradnje broda

1.2. opremanje u opremnom bazenu (nakon predaje broda vodi)

1.3. završno opremanje

5.1 Opremanje izvan broda

Uobičajeni naziv za opremanje izvan broda je tzv. "uranjeno opremanje", što nije u potpunosti

prikladan naziv, jer svako opremanje broda teži što ranijem početku pa nema jasne odrednice koja

vrsta opremnih radova, u odnosu na njihovo započimanje, pripada u domenu tzv. uranjenog

opremanja. Zato će se rabiti prikladniji termin, definiranim putem opremnih radovima koji se odvijaju

izvan mjesta gradnje broda (navoz i opremna luka), odnosno "opremanje izvan broda". Opremanje

izvan broda može se u ovisnosti od mjesta opremanja ili tehnološke faze ugradnje opreme u sekcije,

izvoditi na tri različita načina, i to:

- opremanje u fazi predmontaže sekcije brodskog trupa, a da se pri tome ne usporava tempo izrade

sekcije. To su, načelno, čelični elementi opreme, npr. cijevni prolazi, ljestve, nogostupi, provlake,

čepovi i sl.,

- opremanje predmontirane ili ukrupljene sekcije prije korozivne zaštite i montaže na mjesto gradnje

broda (navoz). To su obično cjevovodi, nosači cijevi, temelji, kabelske staze, te razna cijevna

armatura,

- izrada tzv. blokova opreme u specijaliziranim radionicama, neovisno od gradnje brodskog trupa.

Blokovi opreme mogu se ugrađivati u sekciju brodskog trupa ili direktno na brod.

Prednosti opremanje izvan broda ("uranjeno opremanje") su:

- većim preklapanjem procesa gradnje trupa, opremanja broda i bojenja znatno se skraćuje ukupno

trajanje gradnje broda, jer opremni radovi počinju u ranoj fazi gradnje sekcija brodskog trupa, čime

se izbjegavaju kritični putovi opremanja na brodu,

- ravnomjernije su raspoređena opterećenja radionica na cijeli period gradnje broda, odnosno

izbjegavaju se visoka opterećenja opremnih radionica u završnoj fazi gradnje,

- izbjegnute su koncentracije radnika u završnoj fazi opremanja,

- olakšano je planiranje i izvođenje radova,

- znatno je olakšan pristup radnika do radnog mjesta i radni položaj u tijeku pojedinih operacija,

- smanjena je mogućnost ozljeda na radu,

- poboljšana je kvaliteta završnih radova uz smanjen utrošak radnih sati,

- smanjena je potreba za korištenjem transportnih sredstava,

- pojedinačni transport opreme na brod reducira se na minimum, čime se smanjuje potreba korištenja

montžanih dizalica,

- za sve navedeno nije potrebno nikakvo dodatno investiranje u skupa osnovna sredstva.

9

More magazines by this user
Similar magazines