PROCESI OPREMANJA BRODA

zperic

Page 2

1. UVOD

Gradnja broda svrstava se u jedan od najsloženijih proizvodnih procesa. Osnovni uzroci ove

složenosti leže u činjenici da:

- brod po svojoj strukturi predstavlja proizvod koji je sastavljen od vrlo velikog broja

različitih dijelova, montažnih jedinica i finalnih proizvoda nižih razina ugradnje,

- gotovo svaki projekt ima prototipski karakter,

- u izgradnji broda se primjenjuju sve vrste tehnoloških procesa karakterističnih za preradu

metala,

- u izgradnji broda učestvuje veliki broj proizvodnih zanimanja, dobavljača i kooperanata.

Opremni radovi započinju već kod predmontaže sekcija brodskog trupa, a završavaju kod

primopredaje broda. U opremne radove mogu se svrstati sljedeći radovi:

- cjevarski radovi vezani uz izradu i montažu cjevovoda,

- mehaničarski radovi vezani uz montažu strojeva i uređaja, glavnog porivnog stroja, pomoćnih

motora, osovinskog voda, kormila, vitala, i sl.,

- električarski radovi vezani uz montažu kabelskih staza, elektro opreme, alarma i automatike, i

sl.,

- bravarski radovi vezani uz izradu i montažu bravarske opreme (komunikacije, okna i prozori,

metalna vrata, elementi za vez, oprema za spašavanje, protupožarna oprema, itd.),

- limarski radovi vezani uz izradu i montažu opreme iz lima (ventilacija, klimatizacija, metalni

ormari, limene zaštite, morski vezovi, itd.),

- stolarski radovi vezani uz izradu i montažu opreme iz drva (stolovi, stolice, drveni ormari i

police, drvena vrata, pregrade i obloge, itd.),

- ličilački radovi vezani uz bojenje opreme i strukture broda,

- izolaterski radovi vezani uz radove na izolaciji prostorija i opreme.

Jednu od glavnih osobina opremnih radova čini njihova međusobna zavisnost i poštivanje

tehnološko-planskog redoslijeda opremanja, kako zbog dodatnog skidanja i vraćanja opreme na

ugradbeno mjesto, ne bi došlo do ponavljanja radova.

Ukupni obim opremnih radova potreban za stavljanje u funkciju svakog pojedinog brodskog

sistema, sastoji se od radova izvršenih u radionici, u predmontaži brodskog trupa, na brodu (na navozu

i opremnoj luci), te testiranju i ispitivanju funkcionalnosti instalirane brodske opreme.

Pojedinačna izrada detalja opreme, sklopova i blokova opreme, bravarske i limarske opreme i

sl. ne mora se nužno odvijati u specijaliziranim radionicama unutar brodogradilišta, već se isto može

izvoditi u specijaliziranim kooperantskim tvrtkama izvan brodogradilišta. Tada brodogradilište postaje

montažnog tipa, s radnim grupama specijaliziranim za montažu određenog brodskog sistema, i

obavljanje manjih zahvata i preinaka direktno na brodu.

Moderna tehnologija gradnje broda temelji se na velikim sekcijama opremljenim u

predmontaži brodskog trupa, čime se znatno skraćuje trajanje gradnje broda. Veličina i stupanj

opremljenosti sekcije limitirani su nosivošću transportnih sredstava i dizalica.

Valja istaknuti i potrebu za suradnjom između brodogradilišta, njihovih projektnih timova i

znanstvenih institucija, glede razmjene i razvijanja projektnih i konstrukcijskih rješenja, koje će

doprinijeti smanjenju troškova i trajanja gradnje broda, te povećanju stupanja standardiziranosti

elemenata brodske opreme.

2. OSNOVNE ODREDNICE KOD OPREMANJA BRODA

Za efikasno odvijanje procesa opremanja broda potrebno je osigurati odgovarajuće uslove kao

što su:

1. Široka primjena opremanja sekcija u predmontaži i opremanja u blokove opreme (module i

sklopove).

2. Detaljno planiranje po prostorima i disciplinirano izvršavanje svih planskih zadataka.

1

More magazines by this user
Similar magazines