PROCESI OPREMANJA BRODA

zperic

Page 59

2.10.1 Galvanska korozija

Da bi bolje razumjeli katodnu zaštitu broda, potrebno je objasniti proces galvanske korozije.

Svaki metal u kontaktu s vodom ima tendenciju otpuštanja pozitivnih iona (kationa). To čini

vodu sve više pozitivno nabijenom, a metal postaje sve negativniji. Što je metal manje

plemenit, to imati veću tendenciju otpuštanja pozitivnih iona. Takav metal postaje još više

negativan, i sve više se troši. Suprotno, što je metal plemenitiji, to ima manju tendenciju

otpuštanja pozitivnih iona, pa će stoga biti i manje negativno nabijen u odnosu na vodu, što

znači da se i manje troši. OVO MALO PRESLOŽITI

Slika xxx. Prikaz procesa galvanske korozije

Svaki metal uronjen u vodu ima svoj potencijal, što je prikazano tablicom xxxx. Što je

potencijal metala negativniji, to je materijal manje plemenit. Tako je npr. zlato plemenitije od

bakra, bakar plemenitiji od kositra, kositar plemenitiji od željeza, željezo plemenitije od

cinka, a cink plemenitiji od aluminija.

Pojednostavljeno gledano, brod možemo promatrati kao sistem sastavljen od triju različitih

metala u električnom kontaktu: čelika (oplata broda), bronce (brodski vijak) i legure cinka

(anoda za katodnu zaštitu). Čelik se u morskoj vodi anodno polarizira kad je u spoju s

broncom, a katodno kad je u spoju s legurom cinka.

Elektrokemijska reakcija na brodu javlja se na sljedećim mjestima:

- između brodskog vijka i okolnog čelika,

- između dijelova iz slitina bakra (npr. izmjenjivača topline) i čeličnih dijelova,

- između alumnijskih i čeličnih dijelova broda,

- na mjestima gdje je boja oštećena

Turbulencije, brzina, povišena temperatura i salinitet vode ubrzavaju proces korozije

brodskog trupa.

Glavni način zaštitite od galvanske korozije je eliminiranje struje koja ju uzrokuje. To se

može postići na nekoliko načina:

- izoliranjem metala na izloženoj strani bojenjem. Time se štiti izloženi metal

od kontakta s kisikom i elektrolitom (voda). Sve dok je sloj boje neoštećen,

boja predstavlja izolator te nema kontakta između elektrolita i metala. Čim se

sloj boje ošteti počinje proces korozije,

- preusmjeravanjem toka struje korištenjem žrtvovanih anoda,

- preusmjeravanjem toka struje narinutim naponom.

Tablica xxx. Potencijali metala u morskoj vodi

19

More magazines by this user
Similar magazines