PROCESI OPREMANJA BRODA

zperic

Page 49

Slika xxx. Razni tipovi pneumatskih brusilica

2.5 Defektacija brodskog trupa

Slika xxx. Igličasti pneumatski pištolj

Nakon pripreme površine brodske trupa, pristupa se defektaciji. Defektacijom trupa

naziva se pregled i ocjena oštećenja mjerenjem deformacija i preostalih debljina elemenata

koji podliježu takvom pregledu. Opseg mjerenja utvrđuje inspektor klasifikacijskog društva, u

pratnji predstavnika brodovlasnika i brodogradilišta. Defektacija se prema opsegu može

podijeliti na:

- kontrolnu defektaciju, koja uključuje nasumce odabrane limove i elemente strukture,

- djelomičnu defektaciju, za ograničeni broj elemenata u određenom dijelu strukture brodskog

trupa,

- potpunu defektaciju, za sistemsko ispitivanje svih elemenata brodskog trupa.

Uočeni nedostaci kod defektacije dijele se na:

- lomove, koji onemogućuju daljnju uporabu konstrukcije. Moraju se ukloniti na način koji

će se odrediti u ovisnosti o tehničkim mogućnostima i ekonomskoj opravdanosti,

- oštećenja, koja onemogućuju rad u normalnim uvjetima eksploatacije. Oštećenja mogu

biti:

a) istrošenje - smanjenje dimenzija elemenata brodskog trupa zbog korozije, erozije i

mehaničkog oštećenja,

b) zaostala naprezanja - uzrokuju promjenu konstrukcije kod preopterećenja,

c) pukotine nastale zbog koncentracije naprezanja, zamora materijala i sl.

Mjesta defektacije određuje inspektor klasifikacijskog društva. Posebnu pozornost posvećuje

se istrošenju strukture u području tankova goriva i balasta, koferdama, kaljužnih zdenaca,

kutija usisa mora, itd. Ukoliko se prilikom defektacije ustanovi da istrošenja prelaze

dopuštene granice, provodi se defektacija proširenog opsega.

Primjeri pozicija mjerenja debljina brodskih elemenata prikazani su na slikama xxx

9

More magazines by this user
Similar magazines