PROCESI OPREMANJA BRODA

zperic

Page 268

Protuožarna oprema i instrukcije

Protupožarni plan broda treba biti ažuriran, istaknut na vidljivom

mjestu, čitak i jasan, a preslik plana čuvan u nepromočivom

spremniku s vanjske strane nadgrađa.

Između ostalog provjera protupožarne opreme uključuje provjeru:
požarnog alarma,

stanja u spremi protupožarne opreme, požarnih stanica s crijevima i

mlaznicama, aparata za gašenje požara, odjela sa aparatima za disanje i boca

sa zrakom,

stanja protupožarnih klapni, vrata i vodonepropusnih vrata.

Važan dio protupožarnog sistema su detektori za otkrivanje požara, bilo

detektori dima, topline ili plamena. Sistem treba testirati u za to propisanim

intervalima i sve manjkavosti ili greške u sistemu odmah otkloniti. Ako je

neki dio protupožarne opreme na popravku mora se odmah nadomjestiti.

More magazines by this user
Similar magazines