PROCESI OPREMANJA BRODA

zperic

Page 161

Prema proračunu br. 5 centrira se glavni motor tako da koljenasta osovina glavnog motora zauzme

položaj na ležajevima 3, 4 i 5, prema mjerama iz tablice ordinata ležajeva.

Slika xxx. Elastična linija slobodno oslonjene propelerne osovine, međuosovine i koljenaste osovine

glavnog motora

Slika xxx. Privremeni ležaj (POZ 1' i 2' iz proračuna) za centriranje osovinskog voda

Nakon postavljanja propelerne osovine, međuosovine i glavnog motora na proračunske mjere,

slijedi podešavanje SAG-a i GAP-a između propelerne osovine i međuosovine, te međuosovine i

koljenaste osovine prema proračunskim vrijednostima (Slika xxx).

Centriranje glavnog motora. Nakon što se umjeri SAG i GAP, između prirubnica propelerne

osovine, međuosovine i glavnog motora, izvrši se stezanje vijaka prirubničkog spoja propelerne

osovine i međuosovine. Prirubnički spoj između međuosovine i koljenaste osovine glavnog motora

ostavi se slobodnim. Prema proračunu broj 6 (prirubnica motora slobodna, brodski vijak dijelom

uronjen) namjesti se SAG i GAP između prirubnice glavnog motora i prirubnice međuosovine.

Slika xxx. Elastična linija slobodno oslonjenog osovinskog voda i koljenaste osovine glavnog motora

SAG i GAP za centriranje glavnog motora namještaju se:

- pomicanjem glavnog motora lijevo, desno, naprijed, nazad pomoću pomoćnih bočnih upora s

vijcima za centriranje, privremeno zavarenim na krov dvodna kod krajeva temeljne ploče

glavnog motora (Slika xxx),

- niveliranjem glavnog motora po visini vijcima za niveliranje, smještenim na temeljnoj ploči

glavnog motora (Slika xxx).

36

More magazines by this user
Similar magazines