PROCESI OPREMANJA BRODA

zperic

Niz tehnoloških faza, čija razina složenosti raste sa stupnjem gotovosti broda čini tehnološki

proces gradnje broda. Svaku tehnološku fazu karakteriziraju specijalizirani tehnološki tokovi koji

odgovaraju potrebama tehnoloških postupaka za izradu pojedinih proizvoda određene faze.

Kod određivanja tehnoloških faza tehnološkog procesa gradnje broda, uzeta je u obzir činjenica

da se proizvodni proces svakog brodogradilišta sastoji od triju osnovnih procesa, koji se odvijaju

paralelno, s određenim vremenskim pomakom i to:

a) procesa gradnje trupa

b) procesa opremanja broda

c) procesa bojenja

Napredak brodograđevne tehnologije očituje se u stupnju uzajamnog preklapanja sva tri

navedena procesa. Stoga je pri definiranju tehnoloških faza opremanja broda neophodno istaknuti

posebno one faze opremanja koje su usmjerene isključivo na tzv. uranjeno opremanje (advanced

outfitting), kao i faze koje objedinjuju koncepciju maksimalnog usmjeravanja opremnih radova s broda

(na navozu ili u opremnoj luci) u specijalizirane radionice na kopnu (opremanje u blokove opreme).

4. RAŠČLANA BRODA

Brod kao veliki i složeni proizvod treba raščlaniti u manje sklopove i elemente koji su potrebni

za:

- sastavljanje kalkulacije

- praćenje troškova i obračun realizacije

- organiziranje proizvodnje i to:

o propisivanjem tehnologije,

o planiranjem,

o određivanjem područja odgovornosti,

o praćenjem izvršenja zadataka,

o obračunima po organizacijskim jedinicama,

o posebnoj podjeli rada i sl.

Općenito govoreći, raščlanjivanje predstavlja svrsishodno dijeljenje predmeta promatranja na

određene dijelove, a da time ne gubi svoje osobine ili svojstva.

4.1 Vrste raščlane

Brod se može raščlaniti na više načina, i to:

- funkcionalno (po sadržaju pojedinih funkcija ili službe)

- tehnološki (kao tehnološke jedinice u procesu proizvodnje)

Svaka od ovih podjela najbolje odgovara nekom posebnom zahtjevu.

4.2 Funkcionalna raščlana broda

Funkcionalna raščlana najbolje odgovara zahtjevima sastavljanja kalkulacija potrebnih za

pregovore s brodovlasnicima i sklapanja ugovora kao i praćenju realizacije troškova po istim

elementima da bi se stvorila jedna solidna statistička baza podataka za daljnje kalkulacije na raznim

tipovima brodova ili pak istraživanje rentabilnosti gradnje pojedinih tipova broda.

Po funkcionalnoj raščlani izrađuje se projektna dokumentacija kao i klasifikacijski i sistemski

nacrti te specifikacije materijala za narudžbu.

Brodogradilište 3. Maj prihvatilo je SFI sistem raščlane broda od konzultantske tvrtke SRS iz

Norveške.

Raščlana se izražava troznamenkastim brojem XYZ, u kojem:

- prvi broj (X) definira broj glavne grupe. Od predviđenih 10 glavnih grupa 8 ih se koristi, a

glavne grupe 0 i 9 se ne koriste,

- kombinacija dva broja (XY) definira broj grupe. Od predviđenih 100 grupa, njih 77 se

koristi,

3

Page 4

More magazines by this user
Similar magazines