Forskernes arbejdsliv

debel.hansen.dk

Forskernes arbejdsliv

FORORD........................................................................................................................................................................... 3

1. INDLEDNING .............................................................................................................................................................. 4

1.1 PROBLEMSTILLING.................................................................................................................................................... 6

1.1.1 Uddybning af problemstillingen....................................................................................................................... 6

1.1.2 Begrebsafklaring.............................................................................................................................................. 7

1.1.3 Projektets opbygning........................................................................................................................................ 8

2. ARBEJDETS UDVIKLING ...................................................................................................................................... 10

2.1 SKIFTENDE FORSTÅELSER AF ARBEJDET.................................................................................................................. 10

2.2 ARBEJDET I DET MODERNE SAMFUND ..................................................................................................................... 14

3. DEBATTEN OM ARBEJDETS BETYDNING I DET SENMODERNE SAMFUND ......................................... 20

3.1 EN SENMODERNE ARBEJDSFORSTÅELSE .................................................................................................................. 21

3.1.1 Arbejde – en arbejdsdefinition ....................................................................................................................... 22

3.2 ARBEJDET I SAMFUNDSMÆSSIGT PERSPEKTIV ......................................................................................................... 24

3.2.1 Frisættelsen fra eller af arbejdet.................................................................................................................... 24

3.2.2 Retten til arbejdet eller kampen om arbejdet? ............................................................................................... 25

3.2.3 Arbejdsetikken og arbejdsæstetikken.............................................................................................................. 26

3.2.4 Det flydende arbejdsliv................................................................................................................................... 27

3.2.5 Fleksibilitet og arbejdsetiksamfundet............................................................................................................. 28

3.2.6 Forholdene på det danske arbejdsmarked ..................................................................................................... 32

3.3 ARBEJDETS BETYDNING FOR IDENTITETEN.............................................................................................................. 32

3.3.1 Identitet og identitetsdannelse i det senmoderne samfund ............................................................................. 33

3.3.2 Identiteten afhænger af anerkendelse............................................................................................................. 38

3.3.3 Arbejdets betydning for identiteten ................................................................................................................ 39

4. SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FORSKERES ARBEJDSVILKÅR................................................................ 43

4.1 SAMFUNDSSTRUKTURELLE PÅVIRKNINGER............................................................................................................. 43

4.2 FORSKERNES ARBEJDSBETINGELSER....................................................................................................................... 45

4.2.1 Regulerede arbejdstider ................................................................................................................................. 46

4.2.2 Forskellige ansættelsesvilkår ......................................................................................................................... 48

4.3 DEN UFORMELLE SIDE AF FORSKERNES ARBEJDE .................................................................................................... 49

4.3.1 Forskning i et kønsperspektiv......................................................................................................................... 52

4.3.2 Balance mellem familie og arbejde................................................................................................................ 53

5. METODE .................................................................................................................................................................... 56

5.1 OPERATIONALISERING ............................................................................................................................................ 56

5.2 DATA INDSAMLING ................................................................................................................................................. 58

5.3 STATISTISK TILGANG .............................................................................................................................................. 59

6. ANALYSE ................................................................................................................................................................... 60

6.1 POPULATIONEN OG FRAFALDSANALYSE.................................................................................................................. 60

Similar magazines