Views
4 years ago

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

Tilslutning til

Tilslutning til strømforsyningen Bemærk, at røret skal lægges på, før telefaxen tilsluttes netstikket Tilslut strømforsyningen på bagsiden af telefaxen. Tilslut netledningen til netstikket. Telefaxen udfører derefter en intern test. Derefter skal du indtaste aktuel dato og aktuelt klokkeslæt (se herunder). 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 3 6 9 # OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 3 6 9 # OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 3 6 9 # OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 3 6 9 # OK FUNCTION – 12 – TID: 1ˆ:00 Indtast korrekt klokkeslæt (f.eks. 1 2 3 0 for 12:30). TID: 12:3¡ Tryk på tasten OK. Indtast det korrekte årstal (00 - 99. For året 2000 skal du vælge 00). Tryk på tasten OK. Indtast korrekt måned (1 - 12). Tryk på tasten OK. Indtast korrekt dato (1 - 31). Bekræft med OK. Hvis du ikke indtaster klokkeslæt, dato eller årstal, og hvis du har trykket på STOP, vil lampen CHECK DISPLAY blinke, og displayet viser følgende meddelelse: Hvis du senere vil indstille klokkeslæt og dato, skal du vælge funktion 12 "Indtastning af klokkeslæt og dato". Hvis du endnu ikke har isat blækfilm og/eller papir, blinker lampen CHECK DISPLAY, og følgende meddelelse vises i displayet: ÅR: ¢8 ÅR: 9¢ MÅNED: ¡1 MÅNED: 0¤ DAG: 00 DAG: 15 I standby (displayet viser klokkeslæt og dato) er telefaxen automatisk i energisparetilstand. 15-MAJ-99 12:30 indst: KL/DATO skift blÆkfilm INTET PAPIR

Udskiftning af blækfilm Blækfilmen, der leveres med telefaxen, har en beskyttende tapestrimmel, der skal fjernes før isætning. Du kan ikke modtage eller kopiere dokumenter, medmindre du har sat en blækfilm i telefaxen. CHECK DISPLAY Hvis blækfilmen er brugt op, eller du ikke har sat blækfilmen i telefaxen, blinker lampen CHECK DISPLAY, og følgende meddelelse vises: Før isætning af blækfilmen skal du fjerne evt. papir fra arkføderen. Følg også vejledningen på pakken med blækfilmen! – 13 – skift blÆkfilm For at opnå den bedste kvalitet skal du kun benytte den type blækfilm, der er angivet på den originale blækfilmrulle. Af sikkerhedsmæssige årsager bør du ikke bruge andre mærker, da de kan beskadige din telefax. Åbn forsigtigt telefaxen ved at sætte betjeningspanelet på plads i fordybningen i midterstilling. Når du hører et let klik er låget låst i rette position. INSTALLATION

Brugervejledning - Telebazar
Brugervejledning Tobii S32 - Tobii Technology
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning - Hästens
Brugervejledning til Nokia E90 Communicator
Brugervejledning til Nokia E61i
Brugervejledning - EG A/S
Brugervejledning - Hästens Sängar
Brugervejledning - Optagelse.dk
Brugervejledning - Hästens Sängar
Brugervejledning -brystkompressionssystem - Lucas CPR
Hent en brugervejledning her - Frederiksen
Plantronics Discovery 975 brugervejledning - Sommer
Brugervejledning til G9000 PRO DK.pdf - Elvarmeteknik
ECL Comfort 100M Brugervejledning og ... - Danfoss Varme
Visio-IPTV brugervejledning version 3,2.vsd - ComX
Brugervejledning - Nets
(Visio-Bredb\345nds-TV brugervejledning version 4.vsd) - ComX