Views
4 years ago

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

OK FUNCTION Med tasterne

OK FUNCTION Med tasterne VENSTREPIL og HØJREPIL kan du nu vælge den ønskede indstilling af telefonsvareren. Tryk på tasten OK for at bekræfte indstillingerne. Brug af eksterne enheder (Trådløse telefoner, telefonsvarer, osv.) – 26 – tlf.sv: smart 15-MAJ-99 12:30 Faxknappen understøtter alle ekstra tilsluttede enheder. Ved hjælp af LYNINSTALLATION indstilles din telefax altid til den korrekte indstilling for tilslutning af eksterne enheder. Du kan selvfølgelig altid ændre denne indstilling ved at vælge en anden faxmodtagelse end den, der er angivet med LYNINSTALLATION. Der findes to forskellige former for forbindelser (skematisk beskrevet): SERIEL: PARALLEL: Hvis din telefax har indstillet konfigurationen til SERIEL ved hjælp af LYNINSTALLATION (se kapitel 2 Installation/ Lyninstallation), er den indstillet til at fungere optimalt (især hvis den bruges med ekstra telefoner). Med denne type forbindelse overføres alle dine opkald først til telefaxen og derefter til alle andre telefoner. Telefaxen identificerer og videresender ved hjælp af den “intelligente faxknap" alle faxmeddelelser og telefonopringninger korrekt. Med en parallel forbindelse modtager telefaxen og de eksterne telefoner alle opkald samtidigt. Derfor kan telefaxen ikke styre de eksterne telefoner. Endvidere kan opkald ikke viderestilles mellem telefaxen og andre parallelle telefoner. Hvis din forbindelse er SERIEL og opsat med LYNINSTALLATION, sættes telefaxen i den optimale tilstand FAX: HURTIG. Er din forbindelse PARALLEL, og opsat med LYNINSTALLATION, sættes telefaxen i den optimale tilstand FAX: NORMAL. Hvis du ønsker at finde ud af, hvilken forbindelse du har, eller hvilken forbindelse din telefax har valgt, skal du trykke tre gange på tasten OK/FUNCTION for at få en udskrift med den aktuelle indstilling. Du kan også finde ud af, om du har en seriel eller parallel forbindelse, når du har installeret telefaxen og eksterne telefoner, ved at løfte røret på både telefaxen og de eksterne telefoner på samme tid. Hvis du hører en ringetone i begge rør, har du en parallel forbindelse. Hører du intet i den eksterne telefon, er din forbindelse seriel. Hvis telefaxen automatisk er sat til SERIEL efter LYNINSTALLATION (se udskrift af funktionslisten), skal du læse i kapitel 4 Faxknappen/Konfiguration: SERIEL. Hvis telefaxen automatisk er sat til PARALLEL efter LYNINSTALLATION (se udskrift af funktionslisten), skal du læse i kapitel 4 Faxknappen/Konfiguration: PARALLEL.

Konfiguration: SERIEL I dette afsnit beskrives, hvordan telefaxen fungerer, når den er indstillet til seriel tilstand. Du kan kontrollere, om telefaxen er indstillet til seriel tilstand af LYNINSTALLATION, ved at udskrive en funktionsliste (tryk 3 gange på tasten OK/FUNCTION). Listen angiver den aktuelle indstilling af telefaxen i “Aktuel indstilling" under “KONFIGURATION". Hvis telefaxen sat til parallel konfiguration, skal du læse i kapitel 4 Faxknappen/Konfiguration: PARALLEL. Standardkonfiguration: DAG-tilstand TIMER-tilstand er aktiveret og for telefaxer uden indbygget telefonsvarer gælder følgende indstillinger: DAG-tilstand: FAXMODTAGELSE HURTIG NAT-tilstand: FAX STILLE for telefaxer med indbygget telefonsvarer gælder følgende indstillinger: DAG-tilstand: FAXMODTAGELSE HURTIG TELEFONSVARER TIL/ HØJT NAT-tilstand: TELEFONSVARER RINGER 3 GANGE De følgende sider beskriver, hvilke muligheder du har med SERIEL konfiguration, og indeholder en vejledning i, hvordan du ændrer standardindstillingerne. I DAG-tilstand kan du bestemme, hvordan telefaxen skal reagere, når der indgår en faxmeddelelse. På telefaxer med indbygget telefonsvarer kan du med denne funktion tænde og slukke for telefonsvareren. I TIMER-tilstand skifter telefaxen automatisk mellem DAG- og NAT-tilstand. Hvis du kun vil bruge telefaxen i DAGtilstand (TIMER-tilstand deaktiveret), skal du trykke på tasten DAG/NAT/TIMER i mindst 2 sekunder, indtil du hører en bekræftelsestone, og TIMER-pilen forsvinder. Tryk hurtigt på tasten DAG/NAT/TIMER, indtil DAG-pilen vises på displayet. Følgende valgmuligheder er til rådighed ved faxmodtagelse: fax: hurtig fax: normal – 27 – 15-MAJ-99 12:30 FINE PHOTO DMM Faxmeddelelser modtages automatisk efter mindst en ringetone. Ved telefonopringninger virker telefaxen som en almindelig telefon og ringer straks. Eksterne telefoner ringer lige så mange gange som telefaxen. Fordele: Faxmeddelelser modtages efter få ringetoner. Faxmeddelelser modtages automatisk, men først efter adskillige ringetoner. Ved telefonopringninger virker telefaxen som en almindelig telefon og ringer straks. Eksterne telefoner ringer lige så mange gange som telefaxen. Fordele: Den, der ringer op, betaler først, når du tager telefonen eller telefaxen starter modtagelsen. FAX- KNAPPEN

Brugervejledning - Telebazar
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning Tobii S32 - Tobii Technology
Brugervejledning - EG A/S
Brugervejledning - Hästens Sängar
Plantronics Discovery 975 brugervejledning - Sommer
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning - Hästens
Brugervejledning - Hästens Sängar
Brugervejledning -brystkompressionssystem - Lucas CPR
Brugervejledning til Nokia E90 Communicator
Brugervejledning til G9000 PRO DK.pdf - Elvarmeteknik
GPSMAP® 700-serien brugervejledning - Garmin
Brugervejledning - Optagelse.dk
Brugervejledning til Nokia E61i
Hent Sensseed brugervejledning - dlg
Hent Senssilage brugervejledning - dlg
D-303764 KP-160 PG2 Brugervejledning - Visonic