Views
4 years ago

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

9 Fejlfinding Den

9 Fejlfinding Den følgende tabel indeholder en oversigt over de hyppigste funktionsfejl eller -problemer og deres eventuelle årsager og afhjælpning heraf. Før du ringer til vores telefonservice, bør du se nedenstående tabel, der er samlet af vores serviceteknikere. I de fleste tilfælde vil du selv være i stand til at løse problemet. Kan du ikke rette fejlen ved hjælp af denne vejledning, skal du slukke for strømmen til telefaxen, vente i mindst 10 sekunder, og derefter tænde for strømmen igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du kontakte et kundecenter. Faxudskriften er dårlig Fejl Du eller den person, du sender en faxmeddelelse, modtager blanke sider. Mulig årsag Løsning Den forkerte side af dokumentet vender opad i telefaxen. Der er fejl i udskriften. Faxudskriften er dårlig. Dokumentet indeholder fotografier eller lille skrift. Du eller modtagerne af dine faxmeddeleser får sorte striber på udskriften. Telefaxen laver hvide striber i udskriften. Dokumentet mangler kontrast. Der er fejl på din telefax. Der er papir i arkføderen eller scanneren er beskidt. Der er fejl på din telefax. – 62 – Vend den rigtige side opad i telefaxen, og send den igen. Test telefaxen ved at kopiere et dokument. Er der ingen fejl på kopien, kan der være fejl i afsenderens telefax. Ring evt. til serviceudbyderen. Skift opløsning med indstillingen FINE eller PHOTO. Kontroller originalen. Test telefaxen ved at kopiere et dokument. Er der ingen fejl på kopien, kan der være fejl i afsenderens telefax. Ring evt. til serviceudbyderen. Åben betjeningspanelet ,og fjern papiret fra arkfremføringen. Test telefaxen ved at kopiere et dokument. Er der ingen fejl på kopien, kan der være fejl i afsenderens telefax. Ring evt. til serviceudbyderen. Det termiske printerhoved er beskidt. Kopier flere blanke sider, indtil linjerne forsvinder.

Problemer under etablering af en forbindelse Fejl Du kan hverken telefonere eller sende faxmeddelelser. SENDEFEJL CHECK DISPLAY Fejlrapport INGEN FORBIND. eller GENTAG MISLYK. INGEN FORBIND. INGER KLARTON Når du løfter røret på telefaxen, hører du ingen klartone. optaget eller faxoverførsel afbrydes vedvarende. Du kan ikke sende faxmeddelelser overhovedet (du har indstillet ringesignalerne til EXPERT-tilstand). Mulig årsag Løsning Din telefax bruger en direkte linje og er ikke indstillet til dette. Telefonforbindelsen er dårlig. Modtageren har papirstop eller er løbet tør for papir. Din modtager er optaget, svarer ikke, eller en anden enhed svarer. Telefaxen er ikke installeret korrekt eller tilsluttet ordentligt. Du er forbundet til et PABX-system. Du har forbundet telefonstikket i bunden af telefaxen til stikket mærket EXT. Du har forbundet telefonledningen til stikket mærket EXT. Din faxmodtager har en telefax, der ikke kan modtage de sædvanlige standardsignaler til identifikation. Du har indstillet det totale antal ringesignaler for højt (RINGNINGER:_). For mange telefaxer vil proceduren for opkald være for lang, og overførslen afbrydes. – 63 – Vælg Ja for PABX under funktion 15. Prøv igen, eller send faxmeddelelsen med nedsat hastighed (funktion 21). Ring til din modtager. Prøv igen, eller gør faxmodtageren opmærksom på, at han/hun har en installationsfejl. Kontroller installationen af din telefax. Kontroller installationen i funktion 15. Sæt telefonkablet i stikket mærket LINE i bunden af telefaxen. Sæt telefonkablet i stikket mærket LINE i bunden af telefaxen. Prøv at sende manuelt: tryk på tasterne DIAL eller HØJTTALER, og indtast nummeret. Du hører forbindelsen blive etableret. Benytter modtageren en automatisk telefonsvarer, skal du vente, til du hører tonen efter den udgående meddelelse. Tryk på tasten START. Sæt det totale antal ringesignaler eller gebyrfri ringesignaler til mindre end 5 i funktion 31 eller 32 FAX:EXPERT. FEJLFINDING

Brugervejledning - Telebazar
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning Tobii S32 - Tobii Technology
Brugervejledning - EG A/S
Brugervejledning - Hästens Sängar
Brugervejledning til Nokia E61i
Plantronics Discovery 975 brugervejledning - Sommer
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning - Hästens
Brugervejledning - Hästens Sängar
Brugervejledning -brystkompressionssystem - Lucas CPR
Brugervejledning til Nokia E90 Communicator
Brugervejledning til G9000 PRO DK.pdf - Elvarmeteknik
GPSMAP® 700-serien brugervejledning - Garmin
Brugervejledning - Optagelse.dk
Hent Sensseed brugervejledning - dlg
Hent Senssilage brugervejledning - dlg
Brugervejledning - Nets