Views
5 years ago

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

1 4 7 ∗ 2 5 8 0 3 6 9

1 4 7 ∗ 2 5 8 0 3 6 9 # OK FUNCTION Vælg funktion 14. Tryk på tasten OK. Eksempel på indtastning af navn: 1 4 7 ∗ 1 4 7 ∗ 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 2 5 8 0 2 5 8 0 3 6 9 # 3 6 9 # 3 6 9 # OK FUNCTION Tryk på tasten 2 Markøren forbliver på samme position. Tryk på tasten 2 igen. Nu vises det andet bogstav på listen. Tryk nu på tasten HØJREPIL. Markøren bevæger sig en plads til højre. Indtast det næste bogstav, f.eks. med tasten 3 . B¥ Afslut indtastningen ved at trykke på tasten OK. Indtastningen gemmes. Rettelse af navne eller numre – 22 – 14 deres navn deres navn ¨ © B_ 15-MAJ-99 12:30 Hvis du har indtastet et forkert bogstav eller tal under funktion 13 eller 14, under indtastning af en modtager til lynopkald eller i telefonbogen, kan du rette fejlen (virker ikke under funktion 16 Lagre numre). Dette kan både gøres under indtastningen og senere. Hvis du ønsker at udføre ændringerne senere, skal du vælge funktionerne til indtastning af numre og navne igen. 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 3 6 9 # OK FUNCTION Hvis du har foretaget en forkert indtastning, kan du ændre den på følgendede: Tryk på VENSTREPIL. Tegnet til venstre for markøren slettes. Hvis du trykker på HØJREPIL i mere end 2 sekunder, sletter du hele linjen. Indtast nu de korrekte bogstaver. Bekræft ved at trykke på tasten OK. berner_ ber_ BERGER

Ringesignaler Du kan vælge mellem fem forskellige ringesignaler. OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 OK FUNCTION OK FUNCTION 3 6 9 # Vælg funktion 44. Tryk på tasten OK. Ringesignalets styrke Vælg med tasterne 1 til 5 . Du hører det valgte ringesignal. Bekræft dit valg ved at trykke på OK. – 23 – 44 RINGETYPER RINGETYPE: 1 RINGETYPE: 3 15-MAJ-99 12:30 Du kan justere ringesignalets styrke, mens telefaxen er i standby eller under opkald. Bemærk, at ringesignalets styrke skal indstilles for både DAG- og NAT-tilstand (se kapitel 4 Faxknappen). Højttalerstyrke Tryk på VENSTREPIL eller HØJREPIL. Displayet viser den aktuelle indstilling i ca. 3 sekunder. Du skifter ringestyrke ved at trykke på VENSTREPIL eller HØJREPIL, indtil du har den ønskede ringestyrke. Du kan når som helst regulere lydstyrken ved at trykke på tasten DIAL eller tasten HØJTTALER. OPKALD: ßß OPKALD: ßßßß DIAL * ) Tryk på tasten DIAL eller tasten HØJTTALER. VÆLG NUMMER STOP Tryk på VENSTREPIL eller HØJREPIL. Displayet viser den aktuelle indstilling. Hvis du ønsker at ændre indstillingen, skal du trykke på VENSTREPIL eller HØJREPIL, indtil du har den ønskede lydstyrke. Afslut ved at trykke på STOP. * ) Telefaxer uden telefonsvarer: tasten DIAL Telefaxer med indbygget telefonsvarer: tasten HØJTTALER H.TALER: ßß H.TALER: ßßßß 15-MAJ-99 12:30 GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER

Brugervejledning - Telebazar
Brugervejledning Tobii S32 - Tobii Technology
Brugervejledning - Hästens
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning - Optagelse.dk
Brugervejledning -brystkompressionssystem - Lucas CPR
Brugervejledning - Hästens Sängar
Brugervejledning til Nokia E61i
Brugervejledning - EG A/S
ECL Comfort 100M Brugervejledning og ... - Danfoss Varme
Visio-IPTV brugervejledning version 3,2.vsd - ComX
Brugervejledning - Hästens Sängar
Brugervejledning til G9000 PRO DK.pdf - Elvarmeteknik
Brugervejledning til Nokia E90 Communicator
Brugervejledning - Optagelse.dk
Plantronics Discovery 975 brugervejledning - Sommer
DD-65/YDD-60 Brugervejledning - Yamaha Downloads
D-303764 KP-160 PG2 Brugervejledning - Visonic
Brugervejledningen - Rationel