Views
5 years ago

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

Skift kun

Skift kun de anførte koder, hvis det er absolut nødvendigt. OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 3 6 9 # OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 3 6 9 # OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 3 6 9 # OK FUNCTION 3 6 9 # Vælg funktion 34. 34 easylink Tryk på tasten OK. Indtast en kode på 2 tegn. Det første tegn skal være tegnet ∗ eller # . Denne kode bruges til at starte faxmodtagelse fra en tilsluttet ekstratelefon. Tryk på tasten OK. Indtast en kode på 2 tegn. Det første tegn skal være tegnet ∗ eller # . Denne kode bruges på en serieforbundet telefon til at viderestille et telefonopkald fra en ekstratelefon (eller trådløs telefon) til telefaxen. Bemærk, at når du har tastet koden, skal du lægge røret på, på den eksterne telefon. Tryk på tasten OK. Indtast en kode på 2 tegn. Det første tegn skal være tegnet ∗ eller # . Denne kode bruges på en parallelforbundet telefon til at viderestille et telefonopkald til en ekstratelefon. Ved at taste denne kode på ekstratelefonen, kan du deaktivere telefaxen. Telefax med indbygget telefonsvarer: ved at taste denne kode, kan du stoppe den udgående meddelelse på telefonsvareren, hvis den allerede er aktiveret. Tryk på tasten OK. – 58 – faxmodt: *5 faxmodt: *6 transfer: *0 Transfer: *1 rel. line: ** rel. line: *2 15-MAJ-99 12:30 Bemærk, at de tre koder skal være forskellige. Hvis du indtaster den samme kode mere end en gang, vises følgende meddelelse i displayet: KODE IKKE OK. HJÆLP-funktionen HELP Tryk hurtigt på tasten HELP. Du får en udskrift, der forklarer, hvordan du bruger de vigtigste funktioner. Lynopkald og telefonbogslisten PRINTER ... FINE PHOTO DMM Hvis du ønsker at udskrive en liste over de gemte lynopkalds- og telefonbogsnumre, skal du gøre følgende: OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 OK FUNCTION 3 6 9 # Vælg funktion 42. Tryk på tasten OK. Telefaxen udskriver listen. 42 nummerliste PRINTER ...

DERES NAVN: DERES TLF.NR.: LYNOPKALDSNUMRE: 0: 5: 1: berg = 12345 6: 2: 7: 3: 8: 4: 9: Telefonbogsnumre: jensen = 45678 Faxmodtagelse: EKSPERT Som allerede beskrevet i kapitel 4 Faxknappen, er der adskillige standardtilstande til rådighed ved faxmodtagelse. Denne telefax er indstillet optimalt, når du vælger en af disse tilstande. Alligevel giver den "aktive" og "intelligente" faxknap i tilstanden EXPERT mulighed for individuel styring af faxmodtagelse. Du kan selv indstille opringningsindstillingerne på telefaxen og andre enheder. Den personlige indstilling er en fordel, hvis du ikke ønsker at bruge de standardindstillinger, der er til rådighed i DAG- eller NATtilstand. Hvis du ønsker optimalt udbytte af tilstanden EKSPERT-faxmodtagelse, skal du først undersøge, om telefaxen er indstillet til seriel eller parallel forbindelse. Det kan du finde ud af ved at udskrive funktionslisten (tryk på tasten OK 3 gange). Se også kapitel 4 Faxknappen/Brug af eksterne enheder. Hvis du ikke er sikker på, at at de indstillinger, der står på funktionslisten er korrekte, skal du køre LYNINSTALLATION igen (ved at trykke på tasten HELP og holde den nede). Udskriv derefter funktionslisten igen, for at se om telefaxen er indstillet til seriel eller parallel forbindelse. Bemærk, at når du kører LYNINSTALLATION igen, kontrollerer telefaxen kun, om den er indstillet til seriel eller parallel forbindelse. Personlige indstillinger (telefonnummer og navn) forbliver uændrede. Konfiguration: SERIEL (dag og nat) OPRINGNINGSliste 15-maj-98 12:30 Du kan ændre det totale antal ringesignaler og antallet af gebyrfrie ringesignaler på din telefax. På en telefax med indbygget telefonsvarer kan du også bestemme, om højttaleren skal dæmpes, mens du modtager en besked. Ved hjælp af det totale antal ringesignaler kan du styre, hvor mange gange telefaxen og ekstratelefoner ringer, når du modtager et telefonopkald. Du kan også bestemme, hvor mange ringesignaler der skal være gebyrfrie, for den der ringer dig op. Hvis du ønsker lydløs faxmodtagelse, skal antallet af gebyrfrie ringesignaler indstilles til 0. Hvis du indstiller dem til mere end 0, ringer telefaxen og alle ekstratelefoner mindst det angivne antal gange, selv under faxmodtagelse. – 59 – ANDRE FUNKTIONER

Brugervejledning - Telebazar
Brugervejledning Tobii S32 - Tobii Technology
Brugervejledning - Hästens
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning - Optagelse.dk
Brugervejledning -brystkompressionssystem - Lucas CPR
Brugervejledning - Hästens Sängar
Brugervejledning til Nokia E61i
Brugervejledning - EG A/S
ECL Comfort 100M Brugervejledning og ... - Danfoss Varme
Visio-IPTV brugervejledning version 3,2.vsd - ComX
Brugervejledning - Hästens Sängar
Brugervejledning til G9000 PRO DK.pdf - Elvarmeteknik
Brugervejledning til Nokia E90 Communicator
Brugervejledning - Optagelse.dk
Plantronics Discovery 975 brugervejledning - Sommer
DD-65/YDD-60 Brugervejledning - Yamaha Downloads
D-303764 KP-160 PG2 Brugervejledning - Visonic
Brugervejledningen - Rationel