Views
5 years ago

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

7 Telefonsvareren (kun

7 Telefonsvareren (kun telefaxer med telefonsvarer) Telefaxen er udstyret med en digital telefonsvarer. Alle optagne beskeder gemmes i en elektronisk fast hukommelse med en optagekapacitet på 15 minutter. Der er hverken magnetbånd eller kassette. Den indbyggede telefonsvarer er udstyret med flere funktioner, f.eks. optagelse af beskeder, memoer eller telefonsamtaler, videresendelse af beskeder, VIP-adgang, når telefonsvareren er tændt samt fjernbetjening. Tænd/sluk telefonsvareren Telefonsvareren er fra fabrikken udstyret med en udgående meddelelse, og den er allerede aktiveret. Du kan tænde og slukke for telefonsvareren med funktion 31. OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 OK FUNCTION 3 6 9 # Vælg funktion 31. På displayet vises den aktuelle indstilling for faxmodtagelse. Bekræft denne tilstand ved at trykke på tasten OK. Herefter kan du bruge denne funktion til at tænde og slukke for telefonsvareren ved at bruge tasterne VENSTREPIL og HØJREPIL. – 48 – tlf.sv: til/h0yt FINE PHOTO DMM Bekræft med OK. 15-MAJ-99 12:30 FINE PHOTO DMM Efter et forudindstillet antal ringesignaler tænder telefonsvareren automatisk. Den, der ringer op, hører den første udgående meddelelse efterfulgt af et kort bip. Telefonsvareren skifter til optagelse, og den, der ringer op, kan indtale en besked. Ved slutningen af optagetiden afspilles den afsluttende besked. Telefonsvareren slukkes. Du kan indstille optagetiden med funktion 51. Yderligere oplysninger om telefonsvarerens ringesignaler finder du i kapitel 4 Faxknappen. PLAY/PAUSE Når et indgående opkald er blevet optaget, begynder tasten PLAY/ PAUSE at blinke. Du kan se på displayet, hvor mange beskeder du har modtaget. Under funktion 32 er telefonsvareren altid tændt. Du kan dog vælge mellem indstillingerne STILLE eller RING. Optagelse af din udgående meddelelse MEDDELELSER: 4 FINE PHOTO DMM 32 nat FINE PHOTO DMM Telefonsvareren er udstyret med en udgående meddelelse, der er optaget på forhånd. Du kan selvfølgelig optage din egen udgående meddelelse. Den udgående meddelelse høres af den, der ringer op, så snart telefonsvareren tændes. Du kan bede den, der ringer op, om at lægge en besked. Den udgående meddelelse kan f.eks. lyde sådan: "Goddag. Dette er Berg og Company. Der er desværre ingen til at besvare dit opkald lige nu, men hvis du opgiver navn og telefonnummer, ringer vi tilbage hurtigst muligt. Indtal din besked efter klartonen. Ønsker du at sende en faxmeddelelse, skal du trykke på tasten START. "Når optagetiden er udløbet, afspilles den afsluttende meddelelse. F.eks.: Tak for din opringning. Farvel! Telefonsvareren slukkes derefter automatisk. Læs følgende procedure grundigt, og optag så din udgående meddelelse. Det anbefales, at du skiver din meddelelse ned, inden du går i gang. Hvis meddelelsen er for lang, kan telefaxen muligvis ikke nå at registrere et faxsignal fra den, der vil sende dig en telefax. Din meddelelse skal derfor være så kort som muligt (maks. 20 sekunder).

RECORD RECORD RECORD STOP RECORD RECORD STOP RECORD Sørg for at anbringe telefaxen på en plan overflade (ikke et blødt underlag), da mikrofonen ellers risikerer at blive dækket til. OPT.MEDD. 1? Tryk på tasten RECORD i mindst 2 sekunder. Tryk på tasten RECORD igen. Vent, til du hører en bekræftelsestone. Begynd at optage din meddelelse. Afstanden til telefaxen skal være ca. 20 cm. På displayet ser du en sort bjælke, der viser, hvor meget hukommelse, der er til rådighed til din udgående meddelelse. Når bjælken har bevæget sig helt over til højre på displayet, slukkes telefonsvareren. Hvis dette er tilfældet, kan du undlade at udføre næste trin. – 49 – FINE PHOTO DMM ßßßßßßßßßß FINE PHOTO DMM Stop optagelsen ved at trykke på tasten RECORD eller STOP. OPT.MEDD. 2? FINE PHOTO DMM Hvis du kun vil indtale den første udgående meddelelse, skal du trykke på tasten (FLYT FREM), når dette er gjort. Tryk på tasten RECORD igen. Vent, til du hører en bekræftelsestone. Indtal din afsluttende meddelelse. Den sorte bjælke viser igen, hvor meget hukommelse der er til rådighed. Stop optagelsen ved at trykke på tasten RECORD eller STOP. Dette er ikke nødvendigt, hvis telefonsvareren slukkede automatisk. Kort efter afspilles de to udgående meddelelser automatisk. Du kan regulere lydstyrken med tasterne VENSTREPIL og HØJREPIL (se kapitel 3 Grundlæggende funktioner/Højttalerstyrke). Varigheden af hver meddelelse vises på displayet. F.eks.: Hvis du vil høre den indtalte meddelelse, skal du trykke en gang på tasten RECORD. Hvis du vil indtale en ny meddelelse, skal du gentage hele proceduren. Tal langsomt og tydeligt og undgå lange pauser. ßßßßßßßßßß FINE PHOTO DMM OPT. FÆRDIG FINE PHOTO DMM UDGÅ.MEDD. 2 4S FINE PHOTO DMM UDGÅ.MEDD. 1 15S FINE PHOTO DMM Hvis du kun ønsker at ændre den afsluttende meddelelse, skal du trykke på tasten RECORD i mindst 2 sekunder. Tryk derefter på tasten (FLYT FREM). Nu kan du optage den afsluttende meddelelse ved at trykke på tasten RECORD. Tryk på tasten STOP for at afslutte optagelsen. Indstilling af optagetiden Du kan angive, hvor længe indgående beskeder må vare. Denne funktion sparer plads i hukommelsen. OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 OK FUNCTION 3 6 9 # Vælg funktion 51. 51 OPTAGETID FINE PHOTO DMM Tryk på tasten OK. OPTAGETID: 30S TELEFON- SVAREREN

Brugervejledning - Telebazar
Brugervejledning Tobii S32 - Tobii Technology
Brugervejledning - Hästens
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning - Optagelse.dk
Brugervejledning -brystkompressionssystem - Lucas CPR
Brugervejledning - Hästens Sängar
Brugervejledning til Nokia E61i
Brugervejledning - EG A/S
ECL Comfort 100M Brugervejledning og ... - Danfoss Varme
Visio-IPTV brugervejledning version 3,2.vsd - ComX
Brugervejledning - Hästens Sängar
Brugervejledning til G9000 PRO DK.pdf - Elvarmeteknik
Brugervejledning til Nokia E90 Communicator
Brugervejledning - Optagelse.dk
Plantronics Discovery 975 brugervejledning - Sommer
DD-65/YDD-60 Brugervejledning - Yamaha Downloads
D-303764 KP-160 PG2 Brugervejledning - Visonic
Brugervejledningen - Rationel