Views
5 years ago

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

FAX 4

FAX 4 Faxknappen Faxknappens funktioner Med den intelligente aktive faxknap kan du benytte både telefon og telefax på den samme telefonlinje og udnytte eventuelle ekstra enheder optimalt. Valgmuligheder med faxknappen - DAG/NAT/TIMER Du kan selv skifte mellem DAG- og NAT-tilstand. Når TIMER-tilstand er aktiveret, skifter telefaxen automatisk mellem DAG og NAT ved hjælp af det indbyggede ur. I tilstanden DAG kan du f.eks. vælge at blive adviseret, hver gang du modtager et telefonopkald eller en faxmeddelelse. I tilstanden NAT kan du vælge, at du ikke vil forstyrres, og at faxmodtagelse skal ske lydløst, dvs. uden at telefaxen ringer. Du kan ændre indstillingerne for DAG- og NAT-tilstand uafhængigt af hinanden, og du kan når som helst skifte fra DAG- til NAT-tilstand og omvendt ved at trykke hurtigt på tasten DAG/NAT/TIMER. TIMER-tilstand Telefaxen er som standard indstillet til TIMER-tilstand. Det vil sige, at den automatisk skifter fra DAG- til NAT-tilstand og omvendt, forudsat at du har indstillet korrekt klokkeslæt under installationen af telefaxen eller med funktion 12 “Indtastning af klokkeslæt og dato". Telefaxen er fabriksindstillet til at skifte til NAT-tilstand klokken 22 og tilbage til DAG-tilstand klokken 6 . Hvis du ikke har indtastet klokkeslæt efter installation af telefaxen eller under funktion 12 “Indtastning af klokkeslæt og dato" , vises følgende meddelelse på displayet: Indtast korrekt klokkeslæt, og bekræft med OK. Aktivering og deaktivering af TIMER-tilstand – 24 – indst: KL/DATO FINE PHOTO DMM Hvis TIMER-pilen er synlig, skifter telefaxen automatisk mellem DAG- og NAT-tilstand. Du kan til enhver tid se status for DAG- og NAT-tilstand ved hurtigt at trykke på tasten DAG/NAT/TIMER. Hvis du vil ændre den aktuelle TIMER-funktion, skal du trykke på tasten DAG/NAT/TIMER i mindst 2 sekunder, indtil du hører en bekræftelsestone, og TIMER-pilen forsvinder. Kun DAG-eller NATpilen vises på displayet. Hvis du vil aktivere TIMER-tilstanden, skal du igen trykke på tasten DAG/NAT/TIMER i mindst 2 sekunder, indtil du hører en bekræftelsestone, og både TIMER-pilen og DAG- eller NAT-pilen vises på displayet. 15-MAJ-99 12:30 FINE PHOTO DMM 15-MAJ-99 12:30 FINE PHOTO DMM

Indstilling/kontrol af TIMER-klokkeslættet OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 3 6 9 # OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 3 6 9 # OK FUNCTION 3 6 9 # Vælg funktion 33. Tryk på tasten OK. Indtast det klokkeslæt, hvor du ønsker, at telefaxen automatisk skal skifte til tilstanden DAG Bekræft ved at trykke på tasten OK. Indtast det klokkeslæt, hvor du ønsker, at telefaxen automatisk skal skifte til tilstanden NAT. Manuel faxmodtagelse Tryk på tasten OK for at bekræfte indstillingerne. Normalt modtages faxmeddelelser automatisk. – 25 – 33 timer FINE PHOTO DMM dag: 06:00 dag: 07:30 nat: 22:00 nat: 20:00 15-MAJ-99 12:30 Hvis du løfter røret, når telefonen ringer, og du kan høre, at nogen vil sende dig en faxmeddelelse (dvs. du hører en tone eller ingenting), skal du trykke på tasten START og lægge røret på efter 2 sekunder. Derefter starter faxmodtagelsen. Hvis du besvarer opkaldet fra en ekstra telefon, f.eks. en trådløs telefon, kan du starte faxmodtagelsen ved at trykke på tasten ∗ og derefter 5 på den telefon, du benytter. Aktivering og deaktivering af telefonsvareren (Gælder kun telefaxer med indbygget telefonsvarer) Den indbyggede telefonsvarer er indstillet fra fabrikken til at besvare opkald i både DAG- og NAT-tilstand. Du kan vælge at deaktivere telefonsvareren i DAG-tilstand. I NAT-tilstand er din telefonsvarer altid aktiv. OK FUNCTION På de næste sider (konfiguration: SERIEL eller PARALLEL) kan du se, hvilken indstilling af telefonsvar og faxmodtagelse, der passer dig bedst. 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 OK FUNCTION OK FUNCTION 3 6 9 # Vælg funktion 31. 31 dag FINE PHOTO DMM Tryk på tasten OK. fax: hurtig Hvis du vil ændre indstilling for faxmodtagelse, skal du vælge den ønskede tilstand med tasterne VENSTREPIL eller HØJREPIL. Bekræft ved at trykke på tasten OK. fax: normal tlf.sv: til/h0yt FAX- KNAPPEN

Brugervejledning - Telebazar
Brugervejledning - Hästens
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning Tobii S32 - Tobii Technology
Brugervejledning - Optagelse.dk
Brugervejledning -brystkompressionssystem - Lucas CPR
Brugervejledning - Hästens Sängar
Brugervejledning til Nokia E61i
Brugervejledning til G9000 PRO DK.pdf - Elvarmeteknik
ECL Comfort 100M Brugervejledning og ... - Danfoss Varme
Visio-IPTV brugervejledning version 3,2.vsd - ComX
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning - Optagelse.dk
DD-65/YDD-60 Brugervejledning - Yamaha Downloads
D-303764 KP-160 PG2 Brugervejledning - Visonic
Brugervejledning til Nokia E90 Communicator
Brugervejledningen - Rationel
Brugervejledning Bagemaskinen XBM3
GPSMAP® 6000/7000-enheder brugervejledning