HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

haderslev.dk

HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

MED-UDVALGDagplejen har sit eget MED udvalg bestående af 5 dagplejere, 2 TR, 2 SR, 1menig dagplejer og den daglige leder fra Vest og den daglige leder fra Øst.På MED møderne drøftes alle principielle spørgsmål vedrørende dagpleje.Der afholdes møde 1 gang i kvartalet. Efter møderne udsendes der er et referat.Listen med navnene på MED udvalget ligger hos de to TR´er og på kontorernei Øst og Vest, hvis du mener, du har noget, der bør drøftes i MED.

More magazines by this user
Similar magazines