HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

haderslev.dk

HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

Orienteringsretfor forældre, der ikke har del i forældremyndigheden,jf. forældreansvarsloven § 23Ret til orientering om barnets forholdEn forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, har ret til efter anmodningat få orientering om barnets forhold fra skoler, børneinstitutioner,social- og sundhedsvæsenet m. v.Forælderen skal selv bede om orienteringen. Det er altså ikke noget, somvedkommende får automatisk. Institutionen m. v. har ikke pligt til at giveløbende orientering om barnets forhold og en stående anmodning om genereltat blive orienteret skal ikke imødekommes.Det er op til den pågældende institution m. v. at beslutte, på hvilken mådeorienteringen om barnets forhold foregår. Orientering kan således ske vedmundtlige oplysninger eller ved skriftlig orientering, f.eks. ved uddrag afjournal, hvis institutionen m.v. vurderer, at en skriftlig orientering er mesthensigtsmæssig.Bestemmelsen medfører således et krav på efter anmodning at få orienteringom barnets forhold fra institutioner m.v., men ikke et krav på at modtageskriftlig orientering.Der må ikke videregives fortrolige oplysninger om forældremyndighedsindehaverensforhold til den forælder, der ikke har forældremyndigheden.Ret til at få udleveret dokumenterDesuden har en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, ret til atfå udleveret dokumenter om sit barns forhold, hvis disse findes på skoler ogi børneinstitutioner.Forælderen skal selv bede om at få udleveret dokumenter. Retten til at fåudleveret dokumenter fra skoler og børneinstitutioner er alene en ret til atfå udleveret eksisterende dokumenter.Der må ikke udleveres fortrolige oplysninger om forældremyndighedsindehaverensforhold til den forælder, der ikke har forældremyndigheden.Ret til orientering om generelle sociale aktiviteterEn forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, har også ret til efteranmodning at få orientering om generelle sociale aktiviteter på sit barnsskole og børneinstitution fra den pågældende skole og institution og har ad-

More magazines by this user
Similar magazines