HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

haderslev.dk

HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

FORÆLDREANSVARSLOVEN 6.6.2007• § 23 :EN FORÆLDER, SOM IKKE HAR FORÆLDREMYNDIGHEDEN, HAR RET TIL –EFTER ANMODNING – AT FÅ ORIENTERING OM BARNETS FORHOLD FRASKOLER, DAGTILBUD,SOCIALOG SUNDHEDSVÆSENET SAMT PRIVATE SYGE-HUSE, LÆGER OG TANDLÆGER.• DENNE FORÆLDER HAR DESUDEN RET TIL AT FÅ UDLEVERET DOKUMENTEROM BARNETS FORHOLD, HVIS DETTE FOREFINDES. DER MÅ IKKE GIVESFORTROLIGE OPLYSNINGER OM FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVEREN.• FREMOVER VIL DET VÆRE MULIGT FOR DEN PÅGÆLDENDE FORÆLDER ATFÅ UDLEVERET SKRIFTLIGE DOKUMENTER FRA BARNETS SKOLE ELLER IN-STITUTION, HVIS DISSE FOREFINDES. DEN PÅGLÆDENDE FORÆLDER VILDESUDEN FÅ RET TIL – EFTER ANMODNING - AT BLIVE ORIENTERET OMGENERELLE OG SOCIALE AKTIVITETER PÅ BARNETS SKOLE ELLER INSTITU-TION SAMT FÅ ADGANG TIL AT DELTAGE HERI.• §23 STK. 1 REGULERER INSTITUTIONENS PLIGT TIL – EFTER ANMODNING –AT VIDEREGIVE OPLYSNINGER TIL DEN FORÆLDER, DER IKKE HARFORÆLDREMYNDIGHEDE. DEN DER HAR FORÆLDREMYNDIGHEDEN, KANIKKE GØRE INDSIGELSE MOD UDLEVERING AF DISSE OPLYSNINGER OG DO-KUMENTER/MEDDELELSE AF OPLYSNINGER OM BARNET ANSES IKKE FOR ATKRÆNKE TAVSHEDSPLIGTEN.

More magazines by this user
Similar magazines