HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

haderslev.dk

HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

for egne værdier og normer og netop derfor skal dagplejeren kunneargumentere og fortælle ud fra egen erfaring.• Vi er gået fra, at dagplejeren tror, at vi kommer med løsningen på etgivent problem over til, at vi i et samspil finder frem til løsningen.Vi skelner her mellem A rådgivning - B vejledning - C supervision. Vi tagerudgangspunkt i dagplejerens oplevelse af situationen (problematikken) ogved at være aktiv lyttende, prøver at stille spørgsmålene på en sådan måde,at det fører frem til ny erkendelse og dermed løsningen på problematikken.Udover de anmeldte og uanmeldte besøg er der kontakt til den pædagogiskedagplejekonsulent i andre sammenhænge også så som: Opstartsmøder,MUS samtaler, APV, møder omkring børn med forældre og øvrige fag personer,hjemmebesøg m.m.. Ligesom den pædagogiske dagplejekonsulent /kontoret altid kan kontaktes via telefon / sms / mail.7.9.2011

More magazines by this user
Similar magazines